TECHNOLOGY UPDATE :

หัวเว่ย เผยกลยุทธ์ เปิดรับชีวิตในรูปแบบดิจิทัล

ข่าวไอที บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศกลยุทธ์ "เปิดรับชีวิตในรูปแบบดิจิทัล" (Embrace Digital Life) รองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 ภายในงานแสดง ศักยภาพทางดิจิทัลเทคโนโลยีแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2017 (Digital Thailand Big Bang 2017)

หัวเว่ย เผยกลยุทธ์ เปิดรับชีวิตในรูปแบบดิจิทัล
ภายใต้ยุทศาสตร์ดังกล่าว หัวเว่ย ประเทศไทย มีแผนในการผลักดัน นวัตกรรม และ โซลูชั่น คุณภาพสูง ได้แก่ เมืองอัจฉริยะ (Smart City) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) สนามบินอัจฉริยะ (Smart Airport) ระบบรถไฟอัจฉริยะ (Digital Railway) ระบบบริการภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Government) เกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) และเทคโนโลยี บ้านอัจฉริยะ (Smart Home) ที่จะสนับสนุน ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล ตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0 โดยจะเป็นทั้งผู้จัดหา นวัตกรรม โซลูชั่นคุณภาพสูง และพร้อมเปิดกว้างในการร่วมมือ กับพันธมิตร ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยแนวทางเดินหน้าไปพร้อมกัน หรือ win-win

มร.เฉียง หัว กรรมการผู้จัดการบริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "ยุทธศาสตร์ 'เปิดรับชีวิตในรูปแบบดิจิทัล' สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่มุ่ง 'ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม' ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ผสานกับเทคโนโลยี่และนวัตกรรมล้ำสมัย เปลี่ยนจากการทำมากได้คุณภาพน้อย เป็นทำเล็กแต่ใหญ่คุณภาพ ดังนั้นหัวเว่ย ซึ่งเป็นผู้นำด้านโซลูชั่น ไอซีทีชั้นนำระดับโลก และยังเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีที่สุดในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ในประเทศไทย จึงมุ่งใช้ยุทธศาสตร์ ดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตัล นำการ เปลี่ยนแปลงระบบดิจิทัลในอุตสาหกรรม และบริการต่างๆ รวมถึงเป็นผู้สนับสนุนการใช้ชีวิตแบบ ดิจิทัล สู่ประเทศไทย"

จาก Internet of Things, Cloud ComputingAI ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยสามารถผลักดัน ให้สังคมกลายเป็นสังคมดิจิทัลนั้น ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ต่างจำเป็นต้องปรับตนเอง ให้กลายเป็น ธุรกิจดิจิทัล ในอนาคต ซึ่งภายในงานนิทรรศการ Digital Thailand Big Bang 2017 หัวเว่ย ประเทศไทย ให้ความสำคัญกับภาคอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ 10 กลุ่มชั้นนำซึ่งประกอบด้วย Smart City, Smart Energy, Digital Railway, Smart Airport, Smart Government, Smart Home, Digital Education, Smart Agriculture, Digital Banking, Smart Water Meter , Smart Parking เป็นต้น จากตัวอย่างเหล่านี้ต่างเป็นไฮไลท์ที่โดดเด่น ของ ความสำเร็จจากทั่วโลก โดยบริษัทหัวเว่ยได้นำต้นแบบดังกล่าวมาเพื่อพัฒนาแผนสำหรับอนาคต ในการ ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิตัลของประเทศไทย

มร.เฉียง หัว เสริมว่า "จากสมาร์ทโซลูชั่น และเทคโนโลยี่ดังกล่าว หัวเว่ย ได้ทำการศึกษาข้อมูล ในเชิงลึก พร้อมที่จะดำเนินการปฏิบัติได้จริง ทั้งนี้บริษัทฯได้เริ่มเปิด ศูนย์หัวเว่ย โอเพ่นแล็ป กรุงเทพ (Huawei OpenLab Bangkok) สนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม และด้วยขีดความสามารถ อันสูงสุด หัวเว่ยจะเป็นแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยี แพลตฟอร์มด้านการตลาด และแพลตฟอร์ม ด้านการฝึกอบรม และบริการด้านไอซีทีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พันธมิตรทางธุรกิจ ในการพัฒนา นวัตกรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อช่วยส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมและบริการพลิกโฉมสู่การเป็น ธุรกิจและองค์กรดิจิทัล"

ทั้งนี้หัวเว่ย ประเทศไทย ได้นำนวัตกรรม และโซลูชันส์ เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ชีวิตดิจิตัล จัดแสดงภายใต้แนวคิด "เปิดรับชีวิตในรูปแบบดิจิทัล" หรือ Embrace Digital Life ในงาน Digital Thailand Big Bang 2017 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21–24 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมและ แสดงสินค้า อิมแพค เมืองทองธานี

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: