TECHNOLOGY UPDATE :

แถลงการณ์ของบริษัท DLA Piper เรื่องการถูกโจมตีจากมัลแวร์

ข่าวไอที เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ระบบเตือนภัยขั้นสูงของเราได้ตรวจพบกิจกรรมที่น่าสงสัยในเครือข่ายของเรา และจากการตรวจสอบจนถึงขณะนี้ ดูเหมือนว่ากิจกรรมที่น่าสงสัยดังกล่าวจะมีความเกี่ยวข้องกับการโจมตีทางไซเบอร์ทั่วโลกโดยมัลแวร์เรียกค่าไถ่ “Petya” ทีมไอทีของเราตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของมัลแวร์ต้องสงสัยดังกล่าวและปกป้องระบบของเรา

DLA Piper
เราเริ่มทำการสืบสวนและแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นในทันที โดยได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชจากภายนอกองค์กรและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง FBI และ UK National Crime Agency ทั้งนี้ เรากำลังดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อทำให้ระบบของเรากลับมาทำงานอีกครั้งอย่างปลอดภัย

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: