TECHNOLOGY UPDATE :

เอชพี เดลล์ และ เลอโนโว เสนอโน้ตบุ๊กมาตรฐาน TCO Certified

ข่าวไอที เอชพี ขึ้นแท่นแบรนด์ไอทีระดับโลก ร่วมกับ เดลล์ และ เลอโนโว ที่ได้รับมาตรฐานรับรองความยั่งยืน TCO Certified [http://tcocertified.com/tco-certified/] สำหรับผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กรุ่นต่างๆ ซึ่งช่วยให้


เอชพี เดลล์ และ เลอโนโว เสนอโน้ตบุ๊กมาตรฐาน TCO Certified
การที่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจาก 3 แบรนด์คอมพิวเตอร์พีซีชั้นนำของโลกอย่างเดลล์ เอชพี และเลอโนโว ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้นหลายรุ่นนั้น สะท้อนให้เห็นถึงการตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ซื้อสินค้าไอทีที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานความยั่งยืนสูงขึ้น โดยไม่ได้หมายถึงตัวผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงสภาพการทำงานในห่วงโซ่อุปทานที่สินค้านั้นๆ ถูกผลิตอีกด้วย

"อุตสาหกรรมรับฟังความต้องการของผู้ซื้อ การใช้มาตรฐาน TCO Certified [http://tcocertified.com/tco-certified] เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้านั้น สะท้อนให้เห็นว่า บริษัทที่เป็นผู้ซื้อกำลังส่งสารถึงเหล่าแบรนด์ไอทีโดยตรงว่า ความยั่งยืนเป็นเรื่องสำคัญ” Soren Enholm ซีอีโอของ TCO Development กล่าว "เอชพี เดลล์ และเลอโนโว ครองส่วนแบ่งขนาดใหญ่ในตลาดไอทีระดับมืออาชีพ การที่มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มมากขึ้นนั้น แสดงให้เห็นว่าแบรนด์เหล่านี้กำลังเดินหน้าตอบสนองความต้องการดังกล่าว พร้อมสร้างระบบนิเวศด้านไอทีที่มีความรับผิดชอบและยั่งยืนมากขึ้น"

ค้นหาผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊กรุ่นต่างๆ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน TCO Certified ได้ที่ http://tcocertified.com/tco-certified/tco-certified-product-search

ในฐานะที่เป็นมาตรฐานรับรองอิสระ TCO Certified ให้การรับรองเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ทั้งในระดับผลิตภัณฑ์ โรงงาน และแบรนด์ เกณฑ์การพิจารณาที่สำคัญครอบคลุมตั้งแต่เนื้อหาที่เป็นอันตราย ประสิทธิภาพพลังงาน อายุของผลิตภัณฑ์ แร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง (Conflict Minerals) และความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทานการผลิต

การประเมินทั้งก่อนและหลังการออกใบรับรอง ได้แก่ การทดสอบผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของโรงงานผลิต และความรับผิดชอบของบริษัทหรือแบรนด์ต่อสภาพห่วงโซ่อุปทาน

"ปัจจุบันผู้ซื้อให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบด้านห่วงโซ่อุปทานกันมากขึ้น เมื่อพวกเขาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไอที นอกจากนี้ยังต้องการการตรวจสอบที่เป็นอิสระอย่างเช่นที่ TCO Certified นำเสนอ ยิ่งมีผู้ซื้อใช้ TCO Certified เป็นมาตรฐานกันมากขึ้น เราก็จะเห็นการปรับปรุงในด้านต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน" Enholm กล่าวสรุป

อ่านรายงานความคืบหน้าล่าสุดของเรา: Impacts and Insights ได้ที่ http://tcocertified.com/2016-progress-report

เกี่ยวกับ TCO Certified

TCO Certified คือมาตรฐานรับรองความยั่งยืนสำหรับผลิตภัณฑ์ไอที ซึ่งช่วยให้องค์กรทั่วโลกสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีความรับผิดชอบ ตลอด 25 ปีที่ผ่านมา เราได้มอบแนวทางต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงและตอบรับกับความท้าทายด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ TCO Certified ประกอบด้วยเกณฑ์การพิจารณาความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ โรงงานและเจ้าของแบรนด์ ทั้งก่อนและหลังการออกใบรับรอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: