TECHNOLOGY UPDATE :

แสงเอ็กซเรย์กับการสังเคราะห์แสง

มนุษย์นั้นรู้จักกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชมาเป็นเวลานานแต่การศึกษากระบวนการนี้สภาวะแวดล้อมจริงบนนั้นมักจะไม่สามารถทำได้ ก็เพราะจะต้องทำการแช่แข็งตัวอย่างทดลองให้อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อการศึกษาแต่นั่นก็ไม่ใช่กระบวนการทางธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม SLAC (หน่วยงานวิจัยร่วมระหว่างกระทรวงพลังงานของสหรัฐและมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด) ได้ทำการสร้างความก้าวหน้าครั้งใหม่สำหรับการทดลองกระบวนการนี้โดยพวกเขาได้ใช้ เลเซอร์สำหรับเอ็กซเรย์ในการจับภาพรายละเอียดเกี่ยวกับการสังเคราะห์แสงที่อุณหภูมิห้อง วิธีการก็คือการวางตัวอย่างโปรตีนที่ซับซ้อนบนสายพานลำเลียงจากนั้นก็ฉายแสงเลเซอร์สีเขียวใส่ตัวอย่างเหล่านั้น (เพื่อเริ่มต้นปฎิกิริยาคายน้ำ) สุดท้ายก็จับภาพโดยใช้ลำแสงเอ็กซเรย์ ด้วยความเร็วของลำแสง ที่มีระยะเวลาเพียงแค่ 40 เฟมโตวินาที (หนึ่งในพันล้านล้านของวินาที) เราก็จะสามารถเก็บการตกผลึกและข้อมูลที่ใช้วัดปริมาณและคุณสมบัตของสารเคมีก่อนที่ตัวอย่างทดลองจะเสียไป

SLAC


สำหรับภาพที่ได้นั้นแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างทางกระบวนการเคมีที่มีต่อกันซึ่งแต่ก่อนเป็นเรื่องที่ยังน่าสงสัย และมันจะยิ่งพัฒนามากยิ่งขึ้นเมื่อทางเหล่านักวิทยาศาสตร์เก็บรวบรวมรูปภาพและข้อมูลมากยิ่งขึ้น สำหรับจุดมุ่งหมายก็คือการเข้าใจกระบวนการสังเคราะห์แสงอย่างชัดเจนเพื่อที่จะทำการสร้างมันขึ้นมาเอง และหากมันเป็นจริงเราคงจะได้เห็นพลังงานที่สามารถสร้างขึ้นได้ใหม่ที่มาจากแสงอาทิตย์ที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาแผงโซล่าห์เซลล์อีกต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: