TECHNOLOGY UPDATE :

DJI Arena สนามฝึก Drone สุดตื่นตาตื่นใจ

DJI Arena สนามฝึก Drone สุดตื่นตาตื่นใจDJI Arena สนามฝึก Drone สุดตื่นตาตื่นใจ


จีนผลิตเสียง Drone อย่าง DJI ได้เปิดโรงงานแห่งใหม่ในประเทศเกาหลีใต้ พร้อมกันนั้นยังได้เปิดตัวสนาม DJI Arena (ที่เมื่อดูแล้วอยากมี Drone ขึ้นมาทันที 555) ตั้งอยู่ทางใต้ของกรุงโซล สำหรับสนามนี้ทาง DJI ได้เตรียมไว้เพื่อให้ผู้ใช้งาน Drone ได้ฝึกในการบังคับเครื่อง Drone ให้มีความชำนาญมากขึ้น


DJI Arena สนามฝึก Drone สุดตื่นตาตื่นใจDJI Arena สนามฝึก Drone สุดตื่นตาตื่นใจ

DJI อ้างว่าต้องการที่จะ 'ทำให้เทคโนโลยีทางอากาศเข้าถึงได้มากขึ้น และเชื่อถือได้ รวมทั้งง่ายต่อการใช้สำหรับคนที่ต้องการที่จะใช้มัน' และ 'มีบทบาทสำคัญในการสร้างระบบนิเวศ UAV ในเกาหลี. สำหรับค่าใช้จ่ายในการใช้สนามอยู่ที่ $ 13.50 ต่อคนต่อชั่วโมง

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: