TECHNOLOGY UPDATE :

ตัวแทนเด็กไทยคว้ารางวัลการแข่งขัน IDC RoBoCon ครั้งที่ 27

ข่าวไอที สัปดาห์ที่ผ่านมา ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดการแข่งขัน “ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์นานาชาติ : IDC RoBoCon 2016 ครั้งที่ 27” รอบชิงชนะเลิศระดับนานาชาติ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Robot Caregiver” หรือหุ่นยนต์เพื่อดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้มีการตื่นตัวด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะช่วยผลักดันให้ก้าวไปสู่การผลิตหุ่นยนต์ในเชิงพาณิชย์ในอนาคต ในปีนี้มีนักศึกษาจาก 7 ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันฯ ทั้งหมด 50 คน คือ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ อียิปต์ สิงคโปร์ โมร็อคโค และไทย ผลจากการแข่งขันฯ รอบชิงชนะเลิศปีนี้ ทีมชนะเลิศได้แก่ ทีมสีแดง (Red Team) เป็นทีมที่ประกอบด้วยนักศึกษาจากประเทศ อียิปต์ จีน ญี่ปุ่น โมร็อคโค และ นายกร ศิริตันติวัฒน์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นตัวแทนจากประเทศไทย


ดร. กฤษดา ประภากร รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) กล่าวว่า “เอ็มเทค รู้สึกภูมิใจมากที่สามารถดึงงานในระดับนานาชาติมาจัดในไทยได้อีกครั้ง และการแข่งขันฯ ในปีนี้ได้ประสบความสำเร็จไปตามเป้าหมาย ที่สำคัญเป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งเด็กไทยและต่างชาติได้มาทำงานร่วมกันบนโจทย์บนพื้นฐานของเรา ซึ่งสอดคล้องกับหนึ่งในพันธกิจหลักของ เอ็มเทค ในการส่งเสริมการสร้างทรัพยากรบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งไม่เพียงแค่สร้างและมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่เด็กไทยเท่านั้นแต่ยังรวมถึงนักศึกษาชาวต่างชาติที่มาร่วมแข่งขันในครั้งนี้”


ผศ. ดร. มานพ วงศ์สายสุวรรณ รองคณะบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “การแข่งขันฯ ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันมอบประกบการณ์อันล้ำค่าที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน มิตรภาพนานาชาติ และการทำงานร่วมกัน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เปรียบเสมือนการทำงานจริง ที่นักศึกษาทุกคนสามารถนำไปคิดประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดได้ต่อไปในอนาคตได้อย่างแท้จริง”


ผลการแข่งขัน “ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์นานาชาติ : IDC RoBoCon 2016 ครั้งที่ 27” มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ทีมสีแดง (Red Team) ประกอบด้วยนักศึกษาจาก ญี่ปุ่น จีน อียิปต์ โมร็อคโค และไทย


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมสีชมพู (Pink Team) ประกอบด้วยนักศึกษาจาก ญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ โมร็อคโค และไทย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (2 รางวัล)


ทีมสีส้ม (Orange Team) ประกอบด้วยนักศึกษาจาก ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และไทย
ทีมสีดำ (Black Team) ประกอบด้วยนักศึกษาจาก ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ และไทย (2 คน)


รางวัล Best Design Award ทีมสีเขียว (Green Team) ประกอบด้วยนักศึกษาจาก ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ โมร็อคโค และไทย
รางวัล Best Idea Award ทีมสีม่วง (Violet Team) ประกอบด้วยนักศึกษาจาก ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ อียิปต์ และไทย

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: