TECHNOLOGY UPDATE :

คณะ ICT ม.มหิดล จัดอบรม Basic Python Programming

ข่าวไอที คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลภายนอก ที่มีความสนใจในการพัฒนาโปรแกรม เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Python Programming โดย นายปราชญ์ ชัยศิริ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานสารสนเทศและระบบ คณะ ICT ม.มหิดล ในวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.00น. ณ ห้อง IT212 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


คณะ ICT ม.มหิดล จัดอบรม Basic Python Programming
โดยภาษา Python เป็นภาษาที่ได้รับความนิยมของนักพัฒนาเป็นอันดับต้นๆ ของจากนักพัฒนาทั่วโลก (อันดับที่ 5 ในปี ค.ศ. 2015 จากการจัดอับดับของ TIOBE) เป็นภาษาที่เรียนรู้และพัฒนาได้ง่ายด้วย Syntax ของภาษา ภาษา Python เป็นภาษาที่มีความเป็นเชิงวัตถุสูง มีความยืดหยุ่นของตัวแปรรวมถึงมีการจัดการหน่วยความจำอัตโนมัติ ภาษา Python สามารถนำไปพัฒนาได้หลากหลายสาขา เช่น Web Programming, Scientific, Numeric, System Administration รวมถึง GUI Development จึงจัดทำโครงการเพื่ออบรมการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เบื้องต้น เพื่อให้ผู้อบรมสามารถเริ่มต้นพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Python และสามารถนำไปประยุกต์ในงานที่สนใจ ในการอบรมนี้จะแนะนำการพัฒนาโปรแกรมบน Cloud เบื้องต้นเพื่อรอบรับการรูปแบบการพัฒนาโปรแกรมให้มีความคล่องตัวและง่ายในการจัดการรวมถึงการติดตั้ง สามารถนำไป ประยุกต์ใช้กับการพัฒนาโปรแกรมภาษาอื่นๆ ได้

ขอให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมลงทะเบียน Online ด้วยตนเองได้ที่ www.ict.mahidol.ac.thหรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 092-256-1570 (คุณสารัชย์) หรือ 087-553-6082 (คุณจรัสศรี) (สมัครด่วน รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ที่นั่ง ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมควรมีพื้นฐานเรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น)

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: