TECHNOLOGY UPDATE :

ปรับตัวสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงดิจิตอลโดย วิคแมนโคเชีย

ข่าวไอที เหมือนคำกล่าวว่า "นี่คือช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง" ยุคนี้สมัยนี้ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน หลายบริษัทและองค์กรขนาดใหญ่กำลังเจอแรงกดดันให้เดินหน้าเปลี่ยนสู่ยุคเศรษฐกิจ แอพพลิเคชั่น และผลกระทบนี้ ชัดเจนมากในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ก่อให้เกิดกระแสใหม่ของเทคโนโลยีที่จะกระชาก ความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ พลิกเปลี่ยนไปจากโฉมหน้าธุรกิจเดิม

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายนี้ไม่ได้หยุดแค่รูปแบบธุรกิจใหม่ๆเท่านั้น ถ้ามองในวงกว้าง ก็จะเห็นไฮไลท์ความสำคัญระดับเร่งด่วนที่จะต้องเปลี่ยนแนวคิดในการทำงานอย่างยืดหยุ่นตั้งแต่ในระดับโปรเจ็กต์ขึ้นมา โดยหัวใจของปัญหานี้ก็คือแอพพ์ และแอพพลิเคชั่นต่างๆ โดยจะต้องสร้างสมดุล ให้ได้ระหว่างนวัตกรรมใหม่ๆ ส่วนแบ่งการตลาด และมาร์จินผลกำไร รวมทั้ง แยกแยะเส้นแบ่งบางๆระหว่าง เรื่องของความเสี่ยงและการรักษาความปลอดภัยข้อมูล ในสถานการณ์ ที่ทุกธุรกิจ ก็คือ ธุรกิจซอฟต์แวร์ ในโลกยุคเศรษฐกิจแอพลิเคชั่นCA
อธิบายง่ายๆ ก็คือ พวกเรากำลังอยู่ในโลกยุคใหม่ที่ทุกธุรกิจและ รูปแบบการทำงานต่างๆ ที่เราเคยรู้จักจะเปลี่ยนไปใช้ รูปแบบดิจิตอลเป็นหลัก. มีการใช้งานแอพพ์มือถือต่างๆมากมาย ที่จะเปลี่ยนทุกอย่างนับตั้งแต่วิธีที่เราทำกับข้าว ไปจนถึงการวางแผนเกษียณอายุ

นับต่อไปนี้ ทุกธุรกิจจะมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ามากขึ้นผ่านแอพพ์แบบต่างๆ และเป็นจุดติดต่อลูกค้า สำคัญโดยบริษัทระดับเอนเทอร์ไพรซ์ จะต้องพึ่งพาการใช้งาน Application Programming Interface หรือ APIs ต่างๆ มากขึ้นเพื่อบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลผ่านอุปกรณ์มือถือหรือเซอร์วิสต่างๆในคอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ สำหรับบริษัทพาร์ทเนอร์ผู้ร่วมงานและผู้พัฒนาซอฟต์แวร์บุคคลที่สาม

อย่างไรก็ตามการเปิดให้ข้อมูลในระบบของเรา รวมทั้งแอพพลิเคชั่นต่างๆให้บุคคลที่สามเข้าใช้งานผ่านการใช้ APIs จะเพิ่มระดับความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยขึ้นมา ถ้าหากไม่ได้คิดอ่าน ในเรื่องนี้ให้รอบคอบกันเสียก่อน


การมาถึงของยุคเศรษฐกิจแอพพลิเคชั่น ได้ผลักดันให้บริษัทและองค์กรต่างๆทั่วโลกต้องประเมินการใช้ APIs ในแบบเดิมซึ่งเป็นพื้นฐานหลักของยุคเศรษฐกิจแอพพลิเคชั่นกันใหม่และมองหา วิธีการต่างๆเพื่อดูว่าข้อมูลที่อยู่ภายในองค์กรและนอกองค์กรสามารถนำมาใช้งานเพื่อสร้างโอกาสและช่องทางใหม่ๆในรายได้ได้อย่างไร

การรักษาความปลอดภัย ที่ช่วยหนุนธุรกิจ

ในช่วงปีที่ผ่านมา ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอล ได้รับความสนใจมากในวงการธุรกิจ และยิ่ง ติดตามสถานการณ์กันมากกว่าหัวข้ออื่นๆ ด้วยซ้ำ เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลที่เกิดขึ้นในหลายภาคส่วนอย่างเช่น วงการสื่อสารมวลชน การโฆษณา การบริการแท็กซี่และการค้าปลีกเป็นต้น ทำให้พอมองเห็นว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายคลึงกันนี้เกิดขึ้นในวงกว้าง ของธุรกิจในภาพรวม

แนวคิดเรื่องระบบดิจิตอลและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนั้น ที่ผ่านเคยมองกันแค่เฉพาะเรื่องการ สั่งการและควบคุม อย่างไรก็ตาม มุมมองด้านนี้ได้พัฒนาเปลี่ยนไป ถึงแม้โครงสร้างหลักของการรักษาความปลอดภัยอย่างเช่น ระบบ firewall การป้องกันการบุกรุกระบบ และการประสานงานรักษาความปลอดภัยยังเป็นเรื่องที่จำเป็นและต้องการอยู่เช่นเดิม แต่แนวคิดการรักษาความปลอดภัยความปลอดภัยในปัจจุบันจะต้องมองต่อไปให้ไกลขึ้นว่าเป็นส่วนที่ช่วยหนุนธุรกิจอีกด้วย

ประเด็นเรื่องการรักษาความปลอดภัย ยังถูกพูดกันอยู่แค่ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยระบบออนไลน์ การโจมตีระบบออนไลน์ ปัญหามัลแวร์และการเจาะระบบ อย่างไรก็ตาม การมีโครงสร้าง ระบบรักษาความปลอดภัยที่ถูกต้องเป็นเรื่องจำเป็น และในยุคที่เซอร์วิสเพียงเล็กน้อยสามารถสั่งการให้ APIs เข้าใช้ข้อมูลที่สร้างจากตัวเซ็นเซอร์ต่างๆ ได้ทันที ทำให้เราต้องมามอง แนวคิดเรื่องระบบไอดีการรักษาความปลอดภัยกันใหม่

ยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ และทางเลือกต่างๆจะต้องกำหนดขึ้นมาใหม่ว่า จะดำเนินการอย่างไรกับ เครือข่ายการติดต่อสัมพันธ์ทางธุรกิจในอนาคต ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องใช้การตัดสินใจ ในทางยุทธศาสตร์ที่ทุกองค์กรต้องมีแต่ที่ต่างออกไปก็คือ ในคราวนี้ระดับ ผลกระทบ จากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะมีมากมายมหาศาล


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: