Facebook Twitter
gPlus 

Oculus Rift ถูกพัฒนาต่อยอดโดยกองทัพนอร์เวย์


Oculus Rift แว่นตาที่สามารถเห็นภาพเสมือนจริงและภาพจริงได้ในแบบ 3 มิติ ได้ถูกกอลทัพนอร์เวย์นำไปพัฒนาต่อเพื่อใช้วงการทหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ สำหรับการนำแว่นตา Oculus Rift มาใช่งานนั้นใช้สำหรับเพิ่มมุมมองของการมองเห็นของทหารประจำรถถังโดยจะรับภาพจากกล้องที่ติดตั้งเอาไว้ภานนอกรถถังนั้นเอง

Oculus Rift

ข่าวไอที ระบุว่า ทีมงานการวิจัยของกองทัพนอร์เวย์นำแว่นตา Oculus Rift มาพัฒนาเพื่อใช้งานนั้นมีต้นทุนที่ต่ำมากๆ โดยมีราคาต่อชุดเพียง 2,000 ดอลลาร์เท่านั้นในขณะที่ต้นทุกในการใช้งานกล้องในลักษณะเดียวกันที่ใช้งานอยู่ในวงการทหารนั้นมีราคาสูงกว่าเกือบๆ 50 เท่าเลยทีเดียว สำหรับแว่นตา Oculus Rift นั้นจะเป็นประโยชน์อย่างมากในสถานะการจริงเมื่อจะต้องปิดรถถังอย่างมิดชิดนั้นเอง

อย่างไรก็ตามการใช้งานแว่นตา Oculus Rift ในเวลานานนั้นจะทำให้เกิดอาการล้าของสายตาได้จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาต่ออีกซักระยะจึงจะสามารถนำมาใช้งานได้จริงต่อไปครับ

กลับขึ้นด้านบน