TECHNOLOGY UPDATE :

แคนนอน ตอกย้ำความแกร่งผลิตภัณฑ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

แคนนอน ผู้นำตลาดอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ตอกย้ำความแข็งแกร่งในฐานะสุดยอดผลิตภัณฑ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด “Canon GREEN Solution” เพื่อนำเสนอสุดยอดผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ดีที่สุด ที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติมอีก 9 รุ่น จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) ได้แก่ เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นสี จำนวน 2 รุ่น (imageRUNNER ADVANCE C2220, C2230) และเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ จำนวน 7 รุ่น (imageRUNNER ADVANCE 6255, 6265, 6275, 4025, 4035, 4045, 4051) โดย แอนดรูส์ เย่ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด ส่วนงาน บิสซิเนส อิมเมจจิ้ง โซลูชั่น บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เข้าร่วมร่วมลงนามในสัญญาการใช้ฉลากเขียว ณ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เครื่องถ่ายเอกสาร

แคนนอนได้เข้าร่วมโครงการฉลากเขียวตั้งแต่ปี 2546 ปัจจุบันแคนนอนมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรองรับมาตรฐานฉลากเขียวรวมทั้งหมด 29 รุ่น ข่าวไอที โครงการ ฉลากเขียว ในประเทศไทย เริ่มก่อตั้งในเดือนตุลาคม 2536 โดยองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ริเริ่มโครงการและได้รับการสนับสนุนและรับรองโดย กระทรวงอุตสาหกรรม และ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ต่อมาเปลี่ยนมาเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) โดยมีสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: