TECHNOLOGY UPDATE :

Mark Zuckerberg ขอรับค่าจ้างเพียง 1 ดอลลาร์ต่อปี


สำหรับการขอรับค่าจ้างเพียงหนื่งดอลลาร์ต่อปีนั้น ผู้ที่ริเริมใช้วิธินี้ก็คือ สตีฟ จ็อบส์ หลังจากที่เขาโดนปลดออกจากตำแหน่งซีอีโอของแอปเปิล และในภายหลังบริษัทก็ได้ขอร้องให้เขากลับมารับตำแหน่งซีอีโออีกครั้ง และในปัจจุบันมีซีอีโอในวงการไอทีที่เป็นที่รู้จักและใช้วีธีนี้ก็คือ ซีอีโอทั้ง 3 ของกูเกิล, Larry Ellison จากออราเคิล, Meg Whitman จาก HP นอกจากนั้นยังมีซีอีโออีกมากที่ใช้วืธีนี้ด้วย

ล่าสุด Mark Zuckerberg ซีอีโอของเฟสบุ๊ค ก็กลายมาเป็นซีอีโอคนล่าสุดที่ขอรับค่าจ้างเพียง 1 ดอลลาร์ต่อปี นอกจากนั้นยังปฏิเสธไม่รับโบนัสใดๆ อีกด้วย Mark Zuckerberg ได้รับค่าจ้างในปีที่แล้วเป็นเงิน 500,000 ดอลลาร์ต่อปี โบนัส 266,101 ดอลลาร์ พร้อมด้วยสิทธิในการใช้เครื่องบินเจ็ตของบริษัทในการเดินทาง

อย่างไรก็ตามผู้บริหารส่วนใหญ่ที่เลือกรับค่าจ้างเพียง 1 ดอลลาร์ต่อปีจะมีหุ้นในบริษัทอยู่แล้ว และการเลือกรับเงินเพียง 1 ดอลลาร์นั้นก็เป็นเพียงเหตุผลทางด้านบัญชีเท่านั้น และการกระทำเช่นนี้จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อตัวซีอีโอโอเองที่จะแสดงถึง ความทุ่มเทและและรับผิดชอบต่อสถานะทางการเงินของบริษัท

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: