TECHNOLOGY UPDATE :

ภาพก้อนหินจากดาวอังคารเชื่อว่าดาวอังคารเคยมีน้ำไหล

ยาน Curiosity Rover ได้ส่งภาพที่เชื่อว่าเป็นภาพที่เชื่อว่าครั้งหนึงบนดาวอังคารเคบมีธานน้ำไหลอยู่ โดยภาพที่ว่านี้เป็นภาพก่อนหินที่มีร่องรอยการไหลเซาะของน้ำเมื่อหลายพันปีก่อน

จากการปฏิบัตภารกิจของยาน Curiosity Rover ในจุดที่ได้ตั้งชื่อว่า "ฮ็อตตาห์" (Hottah) (ที่มาของชื่อ : ชื่อทะเลสาบในแคนาดา) ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกับที่เรียกชื่อว่า"เกล" ที่ตั้งอยู่บริเวณระหว่างขอบทางทิศเหนือของปากปล่องภูเขาไฟและภูเขาขนาดใหญ่บริเวณที่ราบตอนกลาง


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: