TECHNOLOGY UPDATE :

ยาน คิวริออซิตี เริ่มการสำรวจระยะไกลบนดาวอังคาร

หลังจากที่ยาน คิวริออซิตี ลงจอดบนดาวอังคารได้สำเร็จ และได้สำรวจบริเวณโดยรอบพื้นที่ลงจอดของยานเสร็จสิ้น การสำรวจในบริเวณที่ไกลออกไปก็ได้เริ่มขึ้น

โดยการสำรวจในครั้งนี้จะมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเป็นระยะทาง 400 เมตร เพื่อไปยังจุดที่ชื่อว่า "เกลเนลก์" (Glenelg) ซึ่งจุดดังกล่าวเป็นจุดที่มีการรวมลักษณะภูมิประเทศ 3 แบบไว้ด้วยกัน และภารกิจของยาน คิวริออซิตี ก็คือมองหาก้อนหินเพื่อทำการเจาะและวิเคราะห์

นอกจากนั้นแล้วจากกำหนดการของนาซ่าที่ว่าจะใช้บริเวณนี้เป็นจุดสำรวจไปอีกหลายสัปดาห์ จะถือโอกาศนี้ทำการทดสอบแขนกลและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ที่ปลายแขนไปด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: