TECHNOLOGY UPDATE :

ซีเอ็ด จับมือ ไซเบอร์ดิก จัดสอบนักแปล ม.ปลาย

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) จับมือกับ บริษัท ไซเบอร์ดิก เทคโนโลยี จำกัด, สำนักพิมพ์ Oxford University Press และ บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ร่วมใจจัดกิจกรรม “CyberDict Translation Championship…สานฝันสู่วงการนักแปลมืออาชีพ” เตรียมเชิญ ศาสตราจารย์ถนอมนวล โอเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่องศาสตร์การแปลและการล่ามให้กับผู้เข้าแข่งขัน มั่นใจความสามารถเด็กไทย พร้อมให้โอกาสสานฝันจนถึงที่สุด

โครงการ “CyberDict Translation Championship…สานฝันสู่วงการนักแปลมืออาชีพ” เป็นโครงการสอบแข่งขันเพื่อวัดแววการเป็นนักแปล สำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี และกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หวังช่วยจุดประกาย เปิดประสบการณ์ด้านการเป็นนักแปล ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านภาษา และผลักดันให้เด็กไทยฝึกฝนจนแข็งแรงเทียบเท่าเวทีโลก หลังเปิดรับสมัคร ทุกโรงเรียนทั่วประเทศให้ความสนใจส่งนักเรียนเข้าสมัครแข่งขันเป็นจำนวนมาก

โดย คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงโครงการสานฝันครั้งนี้ว่า “CyberDict Translation Championship เป็นโครงการที่เกิดจากการประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและเผยแพร่แนวคิด เรื่องการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของเด็กและเยาวชนไทย รวมถึงเรามีโครงการรณรงค์แนวคิด “ยิ่งอ่าน ยิ่งเก่งอังกฤษ” อยู่แล้ว จึงได้แตกประเด็นและปรับรูปแบบเป็นกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่น่าสนใจ โดยหยิบยกประเด็นเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษที่เป็นเรื่อง “การแปล” และการจัดงานในครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก “ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” มาเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ และร่วมคัดเลือกเนื้อเรื่องที่จะใช้ในการแข่งขัน และคัดเลือกผลงานแปลของผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ”

“โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิได้คัดเลือกเนื้อหาบางตอนจากหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษภายใต้แคมเปญ SE-ED Enjoy Reading ซึ่งบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับลิขสิทธิ์จัดพิมพ์ในประเทศไทยจากสำนักพิมพ์ชั้นนำของโลกด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหลากหลายแห่ง โดยเฉพาะหนังสืออ่านนอกเวลาจากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด (Oxford University Press) ชุด Oxford Bookworms ที่รับการยอมรับว่า ออกแบบหลักสูตรการเรียนภาษาสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศได้ดีที่สุดในโลก”

“โครงการนี้เปิดโอกาสให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 350 คนจากโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยผู้สมัครทุกท่านจะได้เข้าอบรมในหัวข้อ “หลักการแปลสำหรับนักแปลที่ดี” ก่อนได้เริ่มประลองฝีมือแปลจริงในวันที่ 15 สิงหาคม 2552

โดยของรางวัลในโครงการครั้งนี้มีมูลค่าร่วม 100,000 บาท จากผู้สนับสนุนโครงการ และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ยังได้ก้าวเดินบนเส้นทางฝันจริง โดยได้สิทธิ์เป็นนักแปลตีพิมพ์ผลงานแปลเล่มใหม่กับบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) อีกด้วย”

ทาง คุณธัชพล ธนิกโชคกอบกุล รองประธานกรรมการ บริษัท ไซเบอร์ดิก เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า “จากการที่ได้พูดคุยกับซีเอ็ด และไซเบอร์ดิกเองก็มีเจตนารมณ์ ที่ต้องการจะจัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านภาษาอยู่แล้ว ก็รู้สึกยินดีร่วมสนับสนุนโครงการสานฝันสู่วงการนักแปลในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง เพื่อต่อยอดกิจกรรมทางด้านภาษาที่มีอยู่ และพัฒนาให้เข้ากับสังคมการเรียนรู้ในปัจจุบัน และกระจายไปสู่ภาคการศึกษาอย่างกว้างขวาง โดยเป็นการสนับสนุนร่วมกันทั้งสองฝ่าย และมุ่งเน้นให้เด็กไทยทั่วประเทศ ได้มีโอกาสในการฝึกฝนและพัฒนาทักษะความรู้ มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์เหล่านี้ โดยไม่ทำให้เยาวชน รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยาก และไกลตัว”

“ยิ่งปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทำให้ทุกส่วนให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางด้านภาษา และทั่วโลกก็เชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยี ทุกอย่างสามารถแลกเปลี่ยนและเชื่อมถึงกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เด็กไทยเกิดการตื่นตัวในการเรียนรู้ทางด้านภาษามากยิ่งขึ้น ทางไซเบอร์ดิกเองหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เทคโนโลยีของไซเบอร์ดิกจะมีส่วนช่วยทำให้เยาวชนที่ชอบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ หรือนักแปลสมัครเล่น ได้เรียนรู้การแปลอย่างมืออาชีพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดในการใช้ในชีวิตประจำวัน จากเด็กที่รู้แต่คำศัพท์ไม่เคยรู้ความหมายและการใช้ภาษาในการแปลอย่างไรให้สละสลวยน่าอ่านน่าติดตาม วันนี้เราได้เห็นพัฒนาการไปอีกขั้น ที่จะทำให้เด็กไทยเก่งภาษามากยิ่งขึ้น”

“ผมเชื่อว่าโครงการนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษาทางด้านภาษา และเชื่อว่าเมื่อมีโครงการการแข่งขันในรูปแบบอย่างนี้เยอะๆ เยาวชนไทยจะได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะความรู้ และทัดเทียมกับนานาชาติได้ไม่ยาก โดยตัวโครงการเอง มีความน่าสนใจอยู่แล้ว ดังนั้น ผมเชื่อว่าในปีต่อๆ ไป จะมีการพัฒนาและแพร่หลาย ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้นได้อย่างแน่นอน โดย ไซเบอร์ดิก จะพยายามสนับสนุน และคิดโครงการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการการศึกษาของไทยอย่างต่อเนื่องต่อไป”

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: