TECHNOLOGY UPDATE :

ทีโอที ประกาศศักยภาพความยิ่งใหญ่ในงาน ITU Telecom Asia 2008

ทีโอที ผงาด ITU Telecom Asia 2008 ชู 5 ยุทธศาสตร์ ประกาศศักยภาพแห่งวงการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารแห่งเอเชีย

นายวรุธ สุวกร รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากการที่ไทยได้รับการคัดเลือกจาก สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ International Telecom Union (ITU) ให้เป็นประเทศเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom Asia 2008 และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้รับการประสานขอความร่วมมือจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสนับสนุนการบริหารจัดการระบบสื่อสารโทรคมนาคมให้กับผู้ร่วมแสดงนิทรรศการภายในงาน พร้อมการร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ทีโอที มีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่สื่อสารในงานที่ถือเป็นสุดยอดเวทีการเจรจาธุรกิจโทรคมนาคมของบุคคลในวงการ

ทั้งนี้ ทีโอที ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ถึง 2 ด้าน คือการเป็นทั้งผู้ให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมหลักภายในงานและการร่วมแสดงนิทรรศการ เพื่อร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีประเทศไทย โดยในด้านการให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมภายในงาน ทีโอที ได้จัดเตรียมโครงข่ายและระบบการป้องกันเหตุเสียเพื่อรองรับการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมทุกรูปแบบครบวงจรครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของอาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี เพื่อรองรับการใช้บริการจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพยริการสูงสุดรวมทั้งสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาถึงระดับ fully redundancy อันประกอบด้วย บริการโทรศัพท์พื้นฐาน ISDN, IP Phone บริการโทรศัพท์สาธารณะแบบใช้บัตร (Prepaid card) บริการคู่สายเช่า - วงจรเช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั้งแบบมีสาย (TOT Hi-speed Internet) และแบบไร้สาย (TOT Hi-Speed Internet) บริการ Leased Line Internet (ขนาดความเร็ว 16 Mbps.แบบ Fully International) เพื่อรองรับความต้องการของผู้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการทุกบริษัท

นายวิเชียร นาคศรีนวล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในบูธทีโอทีบนพื้นที่กว่า 800 ตารางเมตร ซึ่งได้จัดแสดงผลงานที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่จะมาเยี่ยมชมงาน โดยเน้นการนำเอกลักษณ์ไทยมาเป็นจุดเด่นเพื่อสร้างการให้รับรู้อย่างชัดเจนว่า ทีโอที คือบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติที่เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนา-คมหลักของประเทศไทย โดยภายในบูธได้แบ่งการนำเสนอเป็น 5 โซน ประกอบด้วย โซน Mega Project เป็นไฮไลท์ของบูธ จะนำเสนอแผนงานโครงการในระดับ Maga Project ที่มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อตอบสนองความต้องการบริการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีทันสมัยทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม อันประกอบด้วยโครงการขยายบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 (3G) ซึ่งจะให้บริการครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยโดยเฉพาะเขตนครหลวงและเมืองหลัก ๆ สำคัญในภูมิภาคซึ่งจะเริ่มในปี 2552 แผนงานการขยายโครงข่ายอินเทอร์เนตไร้สายความเร็วสูง หรือโครงข่าย WIMAX ที่มีเป้าหมายให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเมือง ชานเมือง และชนบท เพื่อให้บริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เนตอย่างสะดวกสบายถึง 3 รูปแบบ คือแบบประจำที่ แบบพกพา (Portable) และแบบเคลื่อนที่ (Mobile) แผนงานนพัฒนาโครงข่าย Broadband IP ให้เป็นโครงข่ายหลักครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อรองรับความต้องการใช้บริการมัลติมีเดียในลักษณะ Bandwidth on demand สำหรับการให้บริการ Convergence ที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของสังคมไทย

โซนถัดไปคือ Managed Services and ICT Solutions (MSIS) จะนำเสนอความสามารถหลัก ทีโอที ในการเป็นคู่คิดธุรกิจที่ช่วยสรรหาบริการสื่อสารที่ตรงตามความต้องการให้กับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มราชการ และกลุ่มประชาชนทั่วไป โดยมีผลงานโครงการที่ดำเนินการแล้วเช่น โครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network (GIN)) โครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โครงการจตุรัสจามจุรี เป็นต้น โซน Research & Development หรือ R&D ทีโอที ได้สร้างความพร้อมด้านเทคโนโลยีและบุคคลากรด้วยการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมมานานกว่า 41 ปี เพื่อศึกษาวิจัยนำความรู้ที่ค้นพบมาพัฒนาคุณภาพการบริการที่เหมาะสมกับสภาพของประเทศไทย โดยมุ่งหวังลดการพึ่งพาเทคโนโลยีต่างชาติด้วยการผลิตขึ้นใช้เองภายในประเทศและส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยในงานทีโอทีได้นำผลงานการคิดค้นที่ได้เป็นต้นแบบการผลิตมาจัดแสดง เพื่อเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยที่มีองค์ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โครงการพัฒนาโทรศัพท์สาธารณะสำหรับผู้พิการทั้งทางการได้ยิน ทางสายตา ระบบบริหารจัดการบริการ เช่น โปรแกรมการรับชำระค่าบริการและขายรหัส ระบบ TOT Wall อุปกรณ์ปลายทาง เช่น โทรศัพท์สาธารณะแบบใช้บัตรเครดิต และผลงานอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

โซน TOT Academy ทีโอที เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ความสามารถบุคคลากรด้วยการมีศูนย์ฝึกอบรมโทรคมนาคมภายในองค์กรที่ได้รับการยอมรับเป็นสถาบันฝึกอบรมเฉพาะทางระดับแนวหน้าของภูมิภาคอาเซียน ที่มีจัดการอบรมบุคลากรด้านไอซีทีให้กับประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว พม่า และกัมพูชา เป็นต้น และโซนสุดท้าย คือโซน Corporate Social Responsibility หรือ CSR จะจัดแสดงผลงานองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดย ทีโอที ได้ดำเนินกิจกรรมสร้างโอกาสทางการศึกษาด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ โครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นโครงการที่ทีโอทีได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้า-อยู่หัวในการเป็นโครงข่ายหลักของโครงการที่นำความรู้ไปยังเยาวชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับโอกาสทางการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ ทีโอทียังมีโครงการ TOT IT School ที่ได้มอบห้องเรียนสารสนเทศต้นแบบให้กับเยาวชนทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายการมอบให้ 80 โรงเรียนทั่วประเทศเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำหรับแนวคิดในการสร้างสรรค์บูท ทีโอที ได้นำวิถีธรรมชาติในชีวิตคนไทยจาก “ไข่กบ” มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ เพื่อสื่อถึงโครงข่ายโทรคมนาคมหลักของประเทศที่มีการเกี่ยวโยงกันด้วยเทคโนโลยีที่ทับซ้อนกันอย่างเข้มแข็ง เป็นโครงหลักของประเทศที่สามารถรองรับทุกความต้องการของคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปรียบประดุจแพไข่กบที่มีการเชื่อมโยงเกาะเกี่ยวกันอย่างเหนียวแน่น เพื่อการปกป้องจนนำมาซึ่งการเจริญเติบโตของอีกหลายชีวิตในอนาคต เฉกเช่น เดียวกับโครงข่ายของ ทีโอที ซึ่งเป็นสมบัติของคนไทยทุกคนที่ได้ผูกพันรับใช้สังคมไทยด้วยความซื่อสัตย์ตลอดมา

บูธของทีโอทีภายในงานนี้ได้ออกแบบเป็นอาคาร 2 ชั้น นำเสนอผลงานนิทรรศการเป็นพื้นที่ 5 โซน พร้อมเวทีการแสดง ซึ่งในปีนี้จะเน้นศิลปวัฒนธรรมไทยที่ได้รับรางวัลจากการประกวดระดับโลกที่เรามีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอสู่สายตาชาวต่างประเทศทุกวันตลอดการจัดงาน สำหรับงานยิ่งใหญ่ระดับภูมิภาคอย่าง ITU Telecom Asia 2008 (ไอทียู เทเลคอม เอเชีย ทูเธ้าซั่นเอจ)

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: