TECHNOLOGY UPDATE :

FBI แจ้งรูปพรรณค้นร้ายพร้อมจุดเกิดอาชญกรรมใน Google maps

FBI เปิดเว็บไซต์ที่สามารถแสดงข้อมูลตำแหน่งของอาชญกรรมที่เกิดขึ้นโดยอ้างอิงจากแผนที่ Google Maps มุ่งเน้นการป้องกันในส่วนของการปล้นธนาคาร

รายละเอียดในเว็บไซต์มีการเปิดเผยรูปพรรณสันฐานของคนร้าย ข้อมูลเบื่องต้น และอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุ ทั้งนี้ FBI ได้ออกมาชี้แจงถึงเหตุผลที่เปิดเว็บไซต์ดังกล่าวว่า ต้องการแจ้งเตือนและให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลอาชญกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อเลี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากกลุ่มคนเหล่านี้ได้

ทั้งนี้ FBI ได้ให้ความสำคัญกับการปล้นธนาคารเป็นพิเศษเนื่องจากทุกครั้งที่เกิดการปล้นจะมีการใช้อาวุธหนักเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: