TECHNOLOGY UPDATE :

National Geographic ประกาศหยุดโพสต์ภาพบนอินสตาแกรม

จากการที่อินสตาแกรมออกมาประกาศนโยบายในเรื่องการโฆษณาใหม่ และมีผู้ไม่เห็นด้วยจนปิดบัญชีที่ใช้กับอินสตาแกรมไปแล้วก่อนหน้านี้ ล่าสุด National Geographic สื่อยักษ์ใหม่ด้านชีวิตสัตว์โลกและมีบัญชีในอินสตาแกรม ในชื่อ @NatGeo ได้ออกมาประกาศหยุดการโพสต์ภาพในอินสตาแกรม ด้วยเหตุผลว่ากังวลเกี่ยวกับนโยบายใหมของอินสตาแกรม และถ้าอินสตาแกรมเลือกที่จะดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวจริงๆ @NatGeo ก็อาจจะปิดบัญชีของตัวเองบนอินสตาแกรมลงเป็นการถาวร

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: