TECHNOLOGY UPDATE :

เฟสบุ๊คเผยฟิเจอร์ใหม่ Nearby แนะนำสถานที่


หลังจากเฟสบุ๊คได้ปล่อยอัพเดตบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และไอโอเอสแล้ว ล่าสุดพบว่ามีฟิเจอร์ Nearby เพิ่มเข้ามาโดยทำหน้าที่แนะนำสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านเสื้อผ้า โดยเลือกร้านจากคะแนนรีวิว และจากที่เพื่อนของเราเคยมาใช้บริการแล้ว

ทั้งนี้ Nearbyนั้นเหมือนกับบริการ Local ของ Google และ Explorer ของ Foursquare อย่างมากโดยใช้เงื่อนไขเดียวกันในการทำงาน นอกจากนั้นเฟสบุ๊คยังยอกอีกว่าจะทำการเพิ่มข้อมูลร้านค้าต่างๆ เข้าไปอีกและจะปรับปรุงให้ดีมากยิ่งขึ้น
บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: