Facebook Twitter
gPlus 

iPad Pro รุ่นใหม่ขายในไทยแล้ว


iPad Pro รุ่นใหม่ขายในไทยแล้ว
iPad Pro รุ่น 10.5 นิ้ว และ iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้ว แท็บเล็ตรุ่นใหม่จาก Apple หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เปิดตัวและวางจำหน่ายในบางประเทศแล้ว และล่าสุดได้วางจำหน่ายในไทยแล้ว โดยวางจำหน่ายบน online store เป็นที่เรียบร้อย สำหรับ iPad Pro 10.5 นิ้ว ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 24,500 บาท สำหรับรุ่นหน่วยความจำ 64GB ส่วน iPad Pro 12.9 นิ้ว ราคาเริ่มต้นที่ 30,900 สำหรับรุ่นหน่วยความจำ 64GB ในส่วนของรายละเอียดรุ่นอื่นๆ มีดังนี้

iPad Pro รุ่นใหม่ขายในไทยแล้ว
iPad Pro รุ่น 10.5 นิ้ว (ใหม่)

รุ่น Wi-Fi ความจุ 64GB ราคา 24,500 บาท
รุ่น Wi-Fi ความจุ 256GB ราคา 27,900 บาท
รุ่น Wi-Fi ความจุ 512GB ราคา 34,700 บาท
รุ่น Wi-Fi + Cellular ความจุ 64GB ราคา 29,500 บาท (ยังไม่พร้อมจำหน่าย)
รุ่น Wi-Fi + Cellular ความจุ 256GB ราคา 32,900 บาท (ยังไม่พร้อมจำหน่าย)
รุ่น Wi-Fi + Cellular ความจุ 512GB ราคา 39,700 บาท (ยังไม่พร้อมจำหน่าย)

iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้ว (ใหม่)

รุ่น Wi-Fi ความจุ 64GB ราคา 30,900 บาท
รุ่น Wi-Fi ความจุ 256GB ราคา 34,300 บาท
รุ่น Wi-Fi ความจุ 512GB ราคา 41,100 บาท
รุ่น Wi-Fi + Cellular ความจุ 64GB ราคา 35,900 บาท (ยังไม่พร้อมจำหน่าย)
รุ่น Wi-Fi + Cellular ความจุ 256GB ราคา 39,300 บาท (ยังไม่พร้อมจำหน่าย)
รุ่น Wi-Fi + Cellular ความจุ 512GB ราคา 46,100 บาท (ยังไม่พร้อมจำหน่าย)

กลับขึ้นด้านบน