TECHNOLOGY UPDATE :

สแกนเนอร์เลเซอร์ 3 มิติ

สแกนเนอร์เลเซอร์ 3 มิติ ชื่อรุ่นเปิดตัวออกมาอย่างเป็นทางการแล้วครับโดยมีชื่อรุ่นว่า FARO Scanner Freestyle(3D) ครับสำหรับสแกนเนอร์เลเซอร์ 3 มิติ เครื่องนี้มาพร้อมกับความน่าเชื่อถือที่มากที่สุดในโลกขณะนี้ การใช้งานนั้นสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายสำหรับสถาปัตยกรรมวิศวกรรม และการก่อสร้าง (AEC) ตลอดจนฝ่ายบังคับใช้กฎหมายและอุตสาหกรรมอื่นๆ

Freestyle(3D) มาพร้อมกับแท็บเล็ต Microsoft Surface(TM) ซึ่งนำเสนอระบบสร้างภาพแบบเรียลไทม์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถรับชมข้อมูลแบบพอยต์คลาวด์ Freestyle(3D) ยังสามารถสแกนในระยะห่างสูงสุด 3 เมตร และสามารถตรวจจับพอยต์ได้สูงสุดถึง 88K แห่งต่อวินาที ด้วยความแม่นยำที่เหนือกว่า 1.5 มม. นอกจากนี้ ระบบเชิงแสงที่อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตรและมีการควบคุมชดเชยภายในตัวนั้น ยังทำให้ผู้ใช้งานสามารถเริ่มสแกนได้ทันทีโดยไม่ต้องรออุ่นเครื่องแต่อย่างใด

สแกนเนอร์เลเซอร์ 3 มิติ
“Freestyle(3D) เป็นสแกนเนอร์เลเซอร์ 3 มิติรุ่นล่าสุดของ FARO ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าอีกครั้งหนึ่งของเราในการพัฒนาระบบสแกน 3 มิติ” เจย์ ฟรีแลนด์ ประธานและซีอีโอของ FARO กล่าว “หลังจากที่สแกนเนอร์ Focus(3D) ที่สแกนได้ตามรัศมีที่มีความยาวประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เราจึงได้เริ่มพัฒนาสแกนเนอร์ที่มอบคุณสมบัติและความสะดวกสบายในระดับเดียวกันแก่ลูกค้าให้อยู่ในรูปแบบอุปกรณ์มือถือขนาดพกพา” Freestyle(3D) ขนาดพกพาเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถควบคุมและสแกนในพื้นที่แคบและยากที่จะเข้าถึงได้ เช่น ภายในรถยนต์ พื้นที่ใต้โต๊ะ และพื้นที่ด้านหลังวัตถุ เหมาะสมสำหรับการเก็บข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์สถานที่เกิดเหตุ หรือการถนอมและบูรณะทางสถาปัตยกรรม ส่วนเทคโนโลยีสแกนผ่านหน่วยความจำนั้นทำให้ผู้ใช้ Freestyle(3D) สามารถพักการสแกนชั่วคราว และกลับมาสแกนเพิ่มในภายหลังโดยไม่ต้องใช้เป้าเทียม

มร.ฟรีแลนด์ กล่าวเสริมว่า “ลูกค้าของ FARO ยังคงให้ความสำคัญเรื่องความเรียบง่ายของขั้นตอนการดำเนินงาน ตลอดจนความสะดวก และความสามารถในการครอบครอง ในการใช้ระบบสแกนเลเซอร์ 3 มิติ โดยเราได้ตอบสนองกับความต้องการดังกล่าว ด้วยการพัฒนาอุปกรณ์สแกนเลเซอร์เกรดอุตสาหกรรมขนาดพกพาใช้งานง่าย ซึ่งมีน้ำหนักไม่ถึง 1 กิโลกรัม”

สแกนเนอร์เลเซอร์ 3 มิติ
สแกนเนอร์เลเซอร์ 3 มิติ Freestyle(3D) สามารถใช้งานได้ในรูปแบบอุปกรณ์สแตน อโลน เพื่อสแกนพื้นที่ตามความต้องการ หรือใช้ร่วมกับสแกนเนอร์ Focus(3D)X 130 / X 330 ของ FARO โดยข้อมูลแบบพอยต์คลาวด์จากอุปกรณ์เหล่านี้ สามารถนำมาผนวกรวมกันได้อย่างไร้รอยต่อ และสามารถแชร์ร่วมกับซอฟต์แวร์สร้างภาพทุกรุ่นของ FARO ไม่ว่าจะเป็น FARO SCENE, WebShare Cloud และ FARO CAD Zone

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถรับชมได้ที่: www.faro.com/Scanner/sg

ข่าวประชาสัมพันธ์ชิ้นนี้มีเนื้อหาที่เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าภายใต้คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบตามกฎหมาย Private Securities Litigation Reform Act of 1995 ซึ่งเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน เช่น การคาดการณ์เกี่ยวกับอุปสงค์และการยอมรับผลิตภัณฑ์ของ FARO ของลูกค้า และการเริ่มพัฒนาและทำตลาดผลิตภัณฑ์ของ FARO ข้อความที่ไม่ใช่ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตหรือการอธิบายแผนงาน จุดประสงค์ การคาดการณ์ ความคาดหวัง สมมติฐาน กลยุทธ์ หรือเป้าหมายของบริษัท ถือเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า นอกจากนี้ คำศัพท์ เช่น “คือ”, “จะ” และการแสดงความเห็นหรือคำอธิบายในทำนองเดียวกันกับแผนงานหรือความตั้งใจของ FARO ถือเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า โดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ไม่ได้รับประกันเรื่องผลประกอบการในอนาคตและมีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆทั้งที่ทราบและไม่ทราบที่อาจจะส่งผลให้ผลลัพธ์ ผลประกอบการ หรือความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างไปจากผลลัพธ์ ผลประกอบการ หรือความสำเร็จในอนาคตตามที่ได้แสดงความเห็นไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ดังนั้น ผู้อ่านจึงไม่ควรพึ่งพาข้อมูลจากข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าแต่อย่างเดียว

ปัจจัยที่อาจจะส่งผลให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างไปจากที่ได้มีการแสดงความเห็นหรือคาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าประกอบไปด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้:

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และเทคโนโลยีให้ดีขึ้นโดยบุคคลอื่น ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีศักยภาพด้านการแข่งขันลดลงหรือล้าสมัย
- การไร้ซึ่งความสามารถในการรักษาความได้เปรียบทางเทคโนโลยี ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและยกระดับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น
- การปรับตัวลดลงหรือการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบ หรือการขาดการปรับปรุงให้ดีขึ้นในอุตสาหกรรมที่บริษัทได้ให้บริการ หรือเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศในภูมิภาคที่บริษัทดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงเศรษฐกิจโดยทั่วไป ภาวะธุรกิจ และภาวะตลาดการเงินและ
- ความเสี่ยงอื่นๆตามรายละเอียดที่ระบุใน Part I, Item 1A ว่าด้วยปัจจัยเสี่ยงในรายงานประจำปีของบริษัทตามแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ Part II, Item 1A ว่าด้วยปัจจัยเสี่ยงในรายงานประจำไตรมาสของบริษัทตามแบบฟอร์ม 10-Q สำหรับไตรมาสที่สิ้นสุด ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2557

ข้อความคาดการณ์ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นการตัดสินใจของบริษัท ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทไม่จำเป็นต้องปรับปรุงข้อความคาดการณ์ให้ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลที่ได้รับเพิ่มเติม เหตุการณ์ในอนาคต หรืออื่นๆ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: