TECHNOLOGY UPDATE :

ASRock โชว์เทคโนโลยี A-Style: HDMI-In เชื่อมต่ออุปกรณ์กับจอแสดงผล


สายเคเบิลและสายสัญญาณมากมายที่จำเป็นต่อการใช้งานที่หลากหลายในบ้านที่อาจก่อให้เกิดความยุ่งยากและสร้างปัญหาให้รำคาญใจไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บดูแล การโยกย้ายในการใช้งานเนื่องจากมีอุปกรณ์ต่อพ่วงมากกว่าหนึ่งชนิดแต่ต้องใช้จอแสดงผลเพียงจอเดียว วันนี้ ASRock มีเทคโนโลยี A-Style: HDMI-In เทคโนโลยีที่จะช่วยให้สามารถเชื่อมต่อระหว่างจอแสดงผลและอุปกรณ์อื่นๆได้ง่ายขึ้นและสามารถควบคุมการใช้งานผ่านทางปุ่มลัดได้อีกด้วย


HDMI-In เทคโนโลยีนี้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ทุกชนิดที่รองรับการเชื่อมต่อ HDMI เช่นโน้ตบุ๊ค , สมาร์ทโฟน , เครื่องเล่นเกมพกพาและเครื่องเล่นเกมคอนโซลพิเศษสุดด้วยเทคโนโลยีนี้สามารถช่วยให้คุณใช้งานจอแสดงผลได้แม้กระทั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ปิดอยู่ ไม่จำเป็นต้องทำการเสียบสายเคเบิลและถอดออกทุกครั้งที่คุณใช้งานอีกต่อไป นี่เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีจาก ASRock ที่จะช่วยให้ไม่ต้องเหนื่อยกับการจัดการสายเคเบิลต่างๆอีกต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: