TECHNOLOGY UPDATE :

PHOTO FAIR 2016 งานกล้องที่ห้ามพลาด

PHOTO FAIR 2016โปรโมชั่น PHOTO FAIR 2016

 

โปรโมชั่น PHOTO FAIR 2016 : PHOTO FAIR 2016 งานกล้องที่หลายๆ คนรอคอยกำลังจะมาแล้ว โดยมีกำหนดการเปิดงานในวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2559 ณ ไบเทค บางนา โดยงานยังคงเน้นเรื่องของการวางจำหน่ายกล้องดิจิตอลและอุปกรณ์เสริมต่างๆเช่นเดิม สำหรับงานนี้บอกเลยว่าใครที่ต้องการกล้องดิจิตอลสำหรับใช้งานในปีหน้าห้ามพลาด

PHOTO FAIR 2016โปรโมชั่น PHOTO FAIR 2016

โปรโมชั่น PHOTO FAIR 2016
โปรโมชั่น PHOTO FAIR 2016

PHOTO FAIR 2016โปรโมชั่น PHOTO FAIR 2016

PHOTO FAIR 2016โปรโมชั่น PHOTO FAIR 2016

PHOTO FAIR 2016โปรโมชั่น PHOTO FAIR 2016

 

PHOTO FAIR 2016โปรโมชั่น PHOTO FAIR 2016

 

โปรโมชั่น PHOTO FAIR 2016
โปรโมชั่น PHOTO FAIR 2016

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: