TECHNOLOGY UPDATE :

ลือ Nikon จะซื้อแผนก Mirrorless ของ Samsung

กล้องnikon ได้เปิดตัว กล้อง Mirrorless ออกมาสู่ตลาดหลายรุ่นแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ และล่าสุดได้มีรายงานออกมาแล้วครับว่า Nikon เตรียมที่จะเข้าซื้อแผนกกล้อง Mirrorless ของ Samsung ทั้งนี้รายงานดังกล่าวสอดคล้องกับข่าวก่อนหน้านี้ว่า Samsung ได้เตรียมที่จะขายแผนกกล้อง Mirrorless ของตัวเองออกไป เพาะสู้กระแสความนิยมของสมาร์ทโฟนไม่ได้

Nikon Samsung

อย่างไรก็ตามทางด้านของ Nikon ได้ให้ความสนใจกับแผนกล้อง Mirrorless ของ Samsung ต้องขออธิบายเพิ่มเติมก่อนครับว่า Samsung มีเทคโนโลยีของกล้อง Mirrorless เยอะมาก และล้วนแต่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการขายแผนกกล้อง Mirrorless ให้กับ Nikon ทาง Samsung เองก็มีธุรกิจส่วนอื่นรองรับอยู่ ส่วน Nikon เองซึ่งเป็นบริษัทที่เน้นเรื่องของการผลิตกล้อง การมีเทคโนโลยีของกล้องไว้ในมือเยอะๆ ย่อมเป็นผลดีกว่าครับ งานนี้เราคงต้องติดตามกันต่อไปครับว่าท้ายสุดแล้วเรื่องนี้จะจบอย่างไร


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: