TECHNOLOGY UPDATE :

Fujifilm X100T เปิดตัวในไทย 18 พฤศจิกายนนี้

บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำของกลุ่มธุรกิจการผลิตกล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์การถ่ายภาพ และเพื่อตอกย้ำการเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี บริษัทฟูจิฟิล์ม มีความยินดีเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว การเปิดตัวกล้องดิจิตอล Fujifilm X100T ,Fujifilm X-T1 Graphite และ Lens รวมถึงได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มและสถานการณ์ภาพรวมของตลาดกล้องดิจิตอล กลยุทธ์ทางการตลาดของฟิจิฟิล์มในปีนี้

Fujifilm X100T
ทั้งนี้บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง World Ballroom โรงแรม Centara Grand Word (Central World)

Fujifilm X100T
Fujifilm X100T

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: