TECHNOLOGY UPDATE :

Canon EOS 700D จะมีกล้องรุ่นใหม่มาแทนในเดือนมีนาคมนี้

แคนนอน อีโอเอส 700ดี(Canon EOS 700D) และ แคนนอน อีโอเอส 100ดี(Canon EOS 100D ) กล้องCanon ทั้งสองรุ่นได้มีรายงานออกมาแล้วครับว่าจะมีการเปิดตัวกล้องดิจิตอลรุ่นใหม่ออกมาแทนกล้องทั้งสองรุ่นในช่วงเดือนมีนาคมนี้ ทว่ายังไม่มีรายงานในส่วนของรุ่นที่จะออกมาแทน

จะว่าไปแล้วกล้องดิจิตอลจากทางแคนในเลขซีรีส์ 3 ตัวนั้นก็ได้รับการเปิดตัวใหม่ทุกๆปีอยู่แล้วครับและรายงานที่ออกมาในครั้งนี้ก้ไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรมากนัก แต่ที่น่าสนใจก็คือการที่แคนนอนเลือกที่จะเปิดตัวกล้องดิจิตอลรุ่นใหม่มาแทน แคนนอน อีโอเอส 700ดี(Canon EOS 700D) และ แคนนอน อีโอเอส 100ดี (Canon EOS 100D)ซึ่งจัดว่าเป็นกล้องที่อยู่ในซีรีส์เดี๋ยวกันกับ นิคอน D5300(Nikon D5300) และ นิคอน D3300 (Nikon D3300) ซึ่งได้รับการเปิดตัวออกมาเมื่อไม่นานมานี้คาดว่าแคนนอนนั้นต้องการที่จะเปิดตัวกล้องรุ่นใหม่ที่สามารถสู้กับกล้องทั้งสองจากทางนิคอนได้


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: