TECHNOLOGY UPDATE :

แคนนอนเปิดให้เช่าเลนส์ได้แล้ว

แคนนอนสิงคโปร์ออกมาเปิดเผยนโยบายใหม่ให้สามารถเช่าเลนส์ของค่ายแคนนอนได้แล้ว ทั้งนี้ในส่วนของราคานั้นไม่ต่างจากราคาในท้องตลาดมากนัก แต่ด้วยความที่เป็นแบรนด์แคนนอนเองทำให้เกิดความน่าเชื่อถือขึ้นมาก

นอกจากนั้นแล้วถ้าหากลูกค้าที่เช่าเลนส์ไปแล้วและเกิดความประทับอยากจะซื้อเลนส์ขึ้นมาก็สามารถนำค่าเช่าเลนส์ที่จ่ายไป มาหีกออกจากราคาเต็มของเลนส์ได้อีกด้วย และสำหรับใครที่ลงทะเบียนเรียนถ่ายรูปกับทางแคนนอนก็จะได้สิทธิพีเศษลด 50% ทันที

แคนนอนประเทศไทยจะเอามาใช้บ้างใหมน่าาา
ตารางค่าเช่าเลนส์รุ่นต่างๆ และระยะเวลาในการเช่า

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: