TECHNOLOGY UPDATE :

แคนอนเรียกคืน PowerShot S100 หลังพบปัญหาที่เลนส์, เสนอซ่อมฟรี


แคนอนประกาศเรียกคืนกล้องคอมแพครุ่น PowerShot S100 หลังจากตรวจสอบว่ากล้องรุ่นดังกล่าวมีปัญหาการเชื่อมต่อกับเลนส์ในบางสถานการณ์เช่นร้อนจัด หรือความชื้นสูง ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานได้

โดยแคนอนแจ้งให้ผู้ใช้กล้องรุ่นดังกล่าวตรวจซีเรียลนัมเบอร์ของกล้องว่าเริ่มต้นด้วยเลข 29-41 หรือไม่ (ตัวอย่าง - 29xxxxxxxxxx) ถ้าอยู่ในข่ายสามารถส่งคืนเพื่อซ่อมฟรีได้

การประกาศของแคนอนครั้งนี้ครอบคลุมลูกค้าในสหรัฐฯ และเปอร์โตริโก ส่วนลูกค้าในประเทศอื่นให้ติดต่อได้ที่ศูนย์บริการของแคนอน และจะมีเฟิร์มแวร์ตัวใหม่มาอัพเดตในภายหลังครับ

ข้อมูลจาก : blognone.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: