TECHNOLOGY UPDATE :

สุขพอที่พ่อสอน

app. android ไอซีที และ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับสำนักราชเลขาธิการ เปิดดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นใหม่ app. android “สุขพอที่พ่อสอน” อัญเชิญพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ให้ประชาชนได้น้อมนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน และแบ่งปันในระบบดิจิตอล

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 นี้ ทาง ICT โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ร่วมกับสำนักราชเลขาธิการ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต อัญเชิญพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทคัดตัดตอน มาพัฒนาในรูปแบบดิจิตอล ให้รองรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ภายใต้ชื่อแอปพลิเคชั่น “สุขพอที่พ่อสอน”


โดยแอปพลิเคชั่นนี้ได้จัดเรียงพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทคัดตัดตอนออกเป็น 9 หมวดหมู่ คือ การศึกษา ความยุติธรรม รู้รักสามัคคี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ประโยชน์ส่วนรวม การพัฒนา ความพอเพียง คุณธรรมจริยธรรม ความสุขและความปรารถนาดี

แอปพลิเคชั่น “สุขพอที่พ่อสอน” ถูกพัฒนาขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดเป็นอีกหนึ่งช่องทางเผยแพร่พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปสู่ประชาชน เพื่อให้สามารถดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และน้อมนำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ เกิดความสุขที่แท้จริงอย่างยั่งยืนต่อไป


ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เปิดเผยว่า ในงานเปิดตัวแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการวันนี้ ทางทีมงานผู้พัฒนาได้รับเกียรติอย่างสูงจาก นายจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์ รองราชเลขาธิการ ที่มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT ด้วย


ทั้งนี้ที่ผ่านมาพฤติกรรมของผู้ใช้ Social Media มักจะมีการแบ่งปันพระบรมราโชวาทอยู่แล้ว แต่ส่วนใหญ่ไม่รู้ที่มาว่าพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทนั้นถูกต้องหรือไม่อย่างไร ขณะเดียวกันก็มีการใช้พระบรมฉายาลักษณ์ที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากสำนักราชเลขาธิการอีกด้วย ดังนั้น EGA เห็นว่าประชาชนมีความต้องการแบ่งปันหรือ Share เรื่องราวเกี่ยวกับการน้อมนำพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว จึงได้ร่วมกับสำนักราชเลขาธิการจัดทำเป็นแอปพลิเคชั่นที่ง่ายและถูกต้องให้กับประชาชนทั่วไปได้ใช้งาน

app. android แอปพลิเคชั่น “สุขพอที่พ่อสอน” จะเริ่มให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดได้ในช่วงเดือนธันวาคม 2557 นี้ เพื่อให้ตรงกับช่วงการเฉลิมฉลองในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา โดยแอปพลิเคชั่นจะมีอยู่ทั้งในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ในระบบ Play-Store และระบบปฏิบัติการ IOS ซึ่งสามารถดาวนโหลดได้ใน App-Store อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ทั่วไปที่ดาวน์โหลด GAC หรือ Government Application Center ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นกลางของภาครัฐ ซึ่ง EGA ได้จัดทำขึ้นไว้แล้ว ก็จะมีบรรจุแอปพลิเคชันดังกล่าวทันที เพื่อง่ายต่อการค้นหาและดาวน์โหลด ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นแอปพลิเคชั่นยอดนิยมในเวลาอันใกล้


แอปพลิเคชั่นนี้จะง่ายต่อการใช้งานอย่างมาก เพราะเมื่อเข้าใช้งานจะมีระบบสอน หรือ Tutorial ซึ่งทำให้คนทั่วไปที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็สามารถเข้าใช้ได้โดยง่าย โดยผู้ใช้จะสามารถเลือกพระบรมฉายาลักษณ์ จากที่ทางโปรแกรมได้ติดตั้งไว้ ซึ่งพระบรมฉายาลักษณ์ทั้งหมดได้รับการคัดเลือกมาแล้วจากสำนักงานราชเลขาธิการผ่านการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต หลังจากนั้น ผู้ใช้สามารถคัดเลือก 88 พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทเพื่อประกอบกับพระบรมฉายาลักษณ์ที่คัดเลือกไว้ แล้วสามารถแบ่งปันหรือแชร์ไปยัง Social Media ได้ทันที

ดาวน์โหลด app. android สุขพอที่พ่อสอน ในเวอร์ชั่นนี้จะเน้นการใช้งานที่ง่าย ขณะเดียวกันก็มีความถูกต้อง สามารถแบ่งปันไปยังสังคมออนไลน์ได้ทันที หลังจากนั้น ในเวอร์ชั่นต่อไปจะมีการเพิ่มคุณสมบัติต่างๆ เพื่อให้รองรับความต้องการของผู้ใช้งานให้มากยิ่งขึ้นต่อไป” ดร.ศักดิ์ กล่าวสรุป

app android

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: