Facebook Twitter
gPlus 

Samsung Galaxy Note III มาพร้อมกับชิปประหยัดพลังงาน


ซัมซุง กาแล็คซี โน๊ต 3(Samsung Galaxy Note III) มือถือซัมซุง หลังจากเปิดตัวออกมาอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยทางซัมซูงที่เครมว่า Samsung Galaxy Note III สามารถใช้งานได้นานกว่า Samsung Galaxy Note II มาก ทั้งนี้นอกจากความจุแบตเตอรี่ที่เพิ่มมากขึ้นแล้วทางซัมซุงยังได้ใช้งานชิปตัวใหม่ที่มีชื่อว่า envelope tracker จากทางทางบริษัท Qualcomm

ชิป envelope tracker จะช่วยปรับลดสัญญานของลูกคลื่นที่ส่งออกมาให้มีความสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยให้สามารถประหยัดพลังงานได้มากขึ้นกว่าเดิมนั้นเอง การใช้งานที่ส่งผลให้มีลูกคลื่นไม่สม่ำเสมอเกิดจากการใช้งานเครื่อข่ายความเร็วสูง LTE ซึ่งมีความแตกต่างจากเครือข่าย 3G ที่มีความส่ำเสมอมากกว่า

หลังจากที่ Qualcomm พัฒนาชิปตัวนี้ขึ้นมาก็ได้ใช้กับ ซัมซุง กาแล็คซี โน๊ต 3(Samsung Galaxy Note III) เป็นเครื่องแรก และในอนาคตจะใช้กับ สมาร์ทโฟน และ แท็บเล็ต จากผู้ผลิตรายอื่นๆ อีกด้วย


ภาพเปรียบเทียบลูกคลื่นสัญญานสีแดงคือไม่ใช้ชิป envelope tracker ส่วนสีขาวด้านล่างใช้

Samsung Galaxy Note III
ซัมซุง กาแล็คซี โน๊ต 3(Samsung Galaxy Note III) ตัวเครื่อง

กลับขึ้นด้านบน