Facebook Twitter
gPlus 

NEC ฝึกอบรมการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์แก่หน่วยงานภาครัฐ


เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (NEC; TSE: 6701) ประกาศว่า บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) ได้จัดการฝึกอบรมการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์สำหรับหน่วยงานภาครัฐของไทย ให้แก่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) ระหว่างวันที่ 6 - 9 ธันวาคม ที่กรุงเทพฯ โดยมีเจ้าหน้าที่จาก ETDA และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เข้าร่วมอบรมมากกว่า 50 คน

ETDA เป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเป็นหนึ่งในหลายหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย นอกจากนี้ ETDA ยังเป็นผู้ดำเนินงานศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) ซึ่งมีหน้าที่หลักในการตอบสนองและจัดการกับเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย ทั้งนี้โครงการฝึกอบรมการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ของ NEC มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามจากการโจมตีทางไซเบอร์ โดยจะมีการจำลองสถานการณ์การโจมตีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของลูกค้า ซึ่งการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการดังกล่าวจะช่วยพัฒนาให้ผู้ดูแลระบบมีความศักยภาพเพิ่มขึ้นในการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ในลักษณะที่ครอบคลุมนายทาคายูกิ คาโนะ ประธานบริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) กล่าวว่า "เรารู้สึกภูมิใจที่ได้รับเลือกให้เป็นพันธมิตรในการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ ให้แก่หน่วยงานต่างๆในประเทศไทย ความสำเร็จของ NEC ในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ผ่านมานั้น ทำให้เรามุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานของรัฐบาลต่างๆทั่วโลก ในด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์"

ข้อมูลการฝึกอบรมโดยสังเขป

โครงการฝึกอบรมดังกล่าวสร้างขึ้นจากแบบจำลองของระบบเครือข่ายหน่วยงานรัฐ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทดลองรับมือกับสถานการณ์การถูกโจมตีทางไซเบอร์อย่างเต็มรูปแบบด้วยตนเอง ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของปัญหาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ไปจนถึงการแก้ปัญหาในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งถือเป็นประสบการณ์อันทรงคุณค่า การอบรมครั้งนี้ไม่ได้มอบทักษะเชิงเทคนิคในการรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์เพียงอย่างเดียว แต่ยังมอบหลักการที่สำคัญในระดับองค์กรเพื่อช่วยยับยั้งความเสียหายไม่ให้บานปลาย อาทิ ข้อควรปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ และการแบ่งปันข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา

ในเดือนเมษายน 2558 กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่น (MIC) และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทย (ปัจจุบันคือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ได้ออกแถลงการณ์ร่วมกันเพื่อขยายความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ระหว่างสองประเทศ และการประสานงานกันในด้านการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานทางไอซีทีระดับ mission-critical ซึ่งภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ญี่ปุ่นจะให้การสนับสนุนด้านความมั่นคงไซเบอร์ในประเทศไทยผ่านทางการจัดหาเทคโนโลยีขั้นสูง

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 ทาง NEC ได้ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐของไทย โดยผ่านทางโครงการที่กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นได้ริเริ่มขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวมีลักษณะคล้ายคลึงกับโครงการ "Cyber Defense Exercise with Recurrence (CYDER)" ที่กระทรวง MIC จัดขึ้นในญี่ปุ่น โดย NEC มองว่าการทำสัญญาฉบับใหม่กับ ETDA ถือเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของโครงการความร่วมมือในปี 2558

กลับขึ้นด้านบน