Facebook Twitter
gPlus 

ITE โชว์ศักยภาพ ประกาศข่าวดี รับปี 60 กับโครงการพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์


ข่าวไอที นายสกล เหล่าสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด หรือ (ITALTHAI Engineering : ITE) เปิดเผยว่า ข่าวดีรับต้นปี 2560 บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรมกับงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานลม รวมทั้งสิ้นกว่า 95 MW ซึ่งสามารถเริ่มจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ หรือที่เรียกว่า COD (Commercial Operation Date)ได้ตามกำหนดหรือข้อสัญญาที่ตกลงไว้ ประกอบด้วย


ITE โชว์ศักยภาพ ประกาศข่าวดี รับปี 60 กับโครงการพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์
1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์มทุ่งกังหันลม(Wind Turbine)จำนวน32 ต้น กำลังการผลิตรวม 80 MW พร้อมจำหน่ายไฟเข้าระบบผ่านสายส่ง 115kV ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าไปแล้ว เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ผู้ลงทุน ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO

2. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน 5 MW สหกรณ์วิเศษชัยชาญ ที่จังหวัดอ่างทอง มีกำลังการผลิต 5MW เริ่มจำหน่ายไฟเข้าระบบผ่านสายส่ง 22kV ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และจำหน่ายไฟฟ้าไปแล้วเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 โดยผู้ลงทุน ได้แก่ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จำกัด

3. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน 5 MW สหกรณ์โคนมหินซ้อนจังหวัดสระบุรี มีกำลังการผลิต 5 MW โดยจำหน่ายไฟเข้าระบบผ่านสายส่ง 22kV ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าไปแล้วเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ผู้ลงทุน ได้แก่ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ

4. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บลูโซล่าร์ ฟาร์ม 1กำลังการผลิตรวม 5 MW จำหน่ายไฟเข้าระบบผ่านสายส่ง 22 kV จังหวัด ปทุมธานี เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าไปเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 โดยผู้ลงทุน ได้แก่ บริษัท บลูโซล่าร์ ฟาร์ม1 จำกัด

อย่างไรก็ตาม ITE มีความมุ่งมั่นในการทำงานจนประสบความสำเร็จเพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาพลังงานของประเทศ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ของคนในชาติต่อไปอย่างยั่งยืน

 

ITE โชว์ศักยภาพ ประกาศข่าวดี รับปี 60 กับโครงการพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์

ITE โชว์ศักยภาพ ประกาศข่าวดี รับปี 60 กับโครงการพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์

ไม่พบข้อมูล
กลับขึ้นด้านบน