Facebook Twitter
gPlus 

Google+ อัพเดตอีโมติคอนบนรูปภาพ


อัพเดตเล็กๆที่น่ารักมากของ Google+ โดยได้เพิ่ม อิโมติคอนแสดงอารมณ์เข้าไปในรูปภาพที่ทำการอัพเดตขึ้นไปบน Google+ โดยใครที่อยากดูอารมณ์ของคนในรูปก็เพียงคลิกที่อิโมติคอนหน้ายิ้มเท่านี้ก็จะแสดงอารมณ์ออกมาครับ

หากจะกล่าวถึงอิโมติคอนแสดงอารมณ์แล้วเชื่อว่าผู้ที่ใช้งานอยู่ประจำอยากจะเห็นรูปแบบใหม่บ้าง เพราะที่เห็นๆ ใช้งานอยู่ในปัจจุบันก็เป็นรูปแบบเดิมๆ ที่ใช้งานมาหลายปีแล้ว ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าเฟสบุ๊คได้ว่าจ้างนักเขียนการ์ตูนมาออกแบบอิโมติคอนที่ใช้งานเฉพาะบนเฟสบุ๊คแต่ก็ยังไม่เห็นผลงานเป็นรูปเป็นร่างออกมาแต่อย่างใด

กลับขึ้นด้านบน