Facebook Twitter
gPlus 

Gmail สามารถรับไฟล์แนบได้สูงถึงขนาด 50MB แล้ว


ข่าวไอที การรับและส่งไฟล์แนบถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการส่งอีเมล์ โดยสำหรับ Gmail ของ Google นั้น ผู้ใช้งานหลายคนต่างพบกับปัญหาการจำกัดไฟล์ในการรับและส่งที่น้อยเกินไปซึ่งอยู่เพียง 25MB เท่านั้น ทำให้บางครั้งอาจจะพลาดการรับข้อมูลที่สำคัญที่ผู้อื่นส่งมาได้(หรือเราต้องการส่งไปหา)


แต่ในวันนี้ทาง Google ได้ทำการเพิ่มขนาดในการรับไฟล์แนบได้สูงถึง 50MB แล้วด้วยขนาดที่เพิ่มขึ้นถึงหนึ่งเท่าตัว ทำให้ผู้ใช้งานมีความมั่นใจได้ว่าไฟล์แนบที่ผู้อื่นส่งมาจะถูกส่งถึงมือผู้ใช้อย่างแน่นอน แต่อย่างไรก็ตามสำหรับการส่งไฟล์ก็ยังคงส่งได้เท่าเดิมนั่นก็คือ 25MB เทานั้น สำหรับผู้ที่ต้องการส่งไฟล์ขนาดใหญ่ก็คงต้องไปพึ่ง Google Drive แทน แต่หากมองถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วในเมื่อสามารถปรับขนาดของการรับไฟล์ได้ ก็อาจจะมีการปรับให้สามารถส่งไฟล์ขนาดที่ใหญ่ได้ขึ้นเหมือนกันในอนาคต ซึ่งนี่อาจจะดูเหมือนเป็นวิธีการที่ฉลาดอย่างหนึ่งของทาง Google ที่ช่วยให้ขนาดความจุในเมล์ของผู้ใช้งานเต็มเร็วขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้ต้องทำการซื้อความจุของเมล์เพิ่มขึ้นก็ได้

กลับขึ้นด้านบน