Facebook Twitter
gPlus 

GIZ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Smart Energy Hackathon Southeast Asia


องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน "Smart Energy Hackathon Southeast Asia" การแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งานที่รวบรวมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักออกแบบ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานที่กำลังหาช่องทางทำ Startup ของตัวเอง มาร่วมแข่งขันกันสร้างซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาด้านพลังงานในภูมิภาค โดยผู้เข้าแข่งขันจะมาร่วมแข่งขันเพื่อทำให้สังคมของเราใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือสามารถช่วยไขปัญหาการใช้พลังงานของบริษัทยักษ์ใหญ่ได้ พร้อมชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมสูงสุด 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 350,000 บาท อีกทั้งเพิ่มโอกาสในการบ่มเพาะธุรกิจกับ Incubator เพื่อต่อยอดความคิดไปสู่ผลิตภัณฑ์


งานนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ อันได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัทเอ็นจี จำกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) บริษัท Lykke บริษัทวาเพา จำกัด บริษัทบลูโซลาร์ จำกัด และบริษัทมิ้นท์ เวิร์คสเปซ จำกัด โดยงาน Smart Energy Hackathon จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย, Techgrind, CalCEF/New Energy Nexus, ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) และเคเอ็กซ์แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KX)

งาน Hackathon เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศสำหรับซอฟต์แวร์ด้าน Smart Energy ในอาเซียน หรือ New Energy Nexus Southeast Asia

ในโอกาสนี้ โครงการฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 และ/หรือวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 ณ อาคารจามจุรี 10 ชั้น 20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กำหนดการตามแนบ)

ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน ผู้เข้าแข่งขันจะรวมทีมกัน ในขณะที่ผู้สนับสนุนและผู้จัดงานจะแนะนำโจทย์ปัญหาที่ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกทำ แต่ละทีมจะนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการต่อด้วยพิธีมอบรางวัลในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายนช่วงบ่ายซึ่งเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม

หากท่านสนใจเข้าร่วมงานกรุณาตอบกลับที่คุณปริยา วงศาโรจน์ อีเมล์ pariya.wongsarot@giz.de โทร. 02 661 9273 ต่อ 165 หรือที่เบอร์ 092-241-4241

กลับขึ้นด้านบน