Facebook Twitter
gPlus 

EGA เปิดบริการอัจฉริยะ ‘ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ’


EGA เปิดบริการอัจฉริยะ ‘ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ’

ข่าวไอที กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA (อีจีเอ) ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานประกันสังคม จัดงาน “GovChannel Roadshow 2017: Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ” ที่จ.นครสวรรรค์ เป็นจังหวัดที่ 3 ในปีนี้ โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และผู้บริหารจากหน่วยงานพันธมิตร นำเสนอบริการภาครัฐที่ทันสมัย ภายใต้ GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน มาช่วยให้ประชาชนมีชีวิตในยุคดิจิทัลได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งนำความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ มาถ่ายทอดให้ราชการส่วนท้องถิ่นได้ทราบถึงประโยชน์ ด้านการประยุกต์ใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างบูรณาการ สามารถนำไปปรับใช้พัฒนาการบริหารงานและการบริการประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ร่วมกันขับเคลื่อนจ.นครสวรรค์ เป็นเมืองอัจฉริยะ Nakhonsawan : Digital Local Government ตามนโยบาย Thailand 4.0 ด้าน จ.นครสวรรค์ได้เร่งติดตั้งอินเทอร์เน็ต 611 หมู่บ้านภายในปี 2560 หวังให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ทั้งนี้ภายในงานมีหน่วยงานภาครัฐ และประชาชน ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรม แกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อเร็วๆ นี้

EGA เปิดบริการอัจฉริยะ ‘ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ’

กลับขึ้นด้านบน