Facebook Twitter
gPlus 

AquaFuel Generator


AquaFuel Generator

คงมีหลายคนรู้จักกับการผลิตแก๊สไฮโดรเจนด้วยวิธีแยกน้ำด้วยกระแสไฟฟ้าข้อเสียของการทำแบบนี้คือจะได้แก๊สไฮโดรเจนที่สามารถติดไฟได้เมื่อทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศนั้นคือถ้าเกิดรั่วขึ้นมาไฮโดรเจนที่รั่วมาจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศติดไฟและระเบิดได้ ระบบนี้จึงเหมาะสมกับระบบปิดและมีวงจรควบคุมต่างๆ มากมาย เพราะถ้ารั่วออกมามันจะระเบิดได้พอดีผมหาวิธีเก็บไฟฟ้าจากกังหันลมโดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่โดยการเก็บเป็นแก๊สแทนครับเลยได้วิธีนี้มาครับ

ผมไปเห็นวิธีการผลิตแก๊สอีกวิธีหนึ่ง แก๊สที่ได้ออกมาจะมีส่วนผสมคาร์บอน + ออกซิเจน + ไฮโดรเจน(COH2) แก๊สชนิดนี้จะมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับแก๊สธรรมชาติ สามารถนำมาติดไฟได้ไม่มีอันตราย ลองดูตารางเปรียบเทียบด้านล่าง วิธีทำก็แค่นำแท่งคาร์บอน(แท่งถ่าน) นำไป Spark ใต้น้ำดังรูปด้านล่าง

AquaFuel Generator

AquaFuel Generator
AquaFuel Generator

AquaFuel Generator

ถ้าท่านใดสนใจทดลองทำก็ใช้วงจรจ่ายผลิตไฟฟ้า DC ให้ขั้วบวกต่อกับ R=1ohm/50Watt แล้วต่อกับแท่งถ่าน และใช้ขั้วลบต่อกับแท่งถ่านอีกแท่งหนึ่งนำไป Spark ใต้น้ำ จะกินไปประมาณ 345 Watt, V = 33.8V, I = 10.22A ดังรูปด้านล่างครับ

AquaFuel Generator

AquaFuel Generator

เท่านี้ก็ได้แก๊สที่ต้องการสามารถนำไปเก็บในถังเพื่อใช้แทนแก๊วหุงต้มได้หรือไปเป็นเชื้อเพลิงให้เครื่องยนต์ ในการเก็บใส่ถังควรให้วิ่งผ่านน้ำแล้วค่อยเก็บเพื่อลดปริมาณ CO เสียก่อนนะครับ

AquaFuel Generator

AquaFuel Generator

สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://picasaweb.google.com/nsritong/AquaFuelรูป AquaFuel Generator อันนี้ใช้ Servo Motor ค่อยๆปรับแท่งถ่านเข้ามาเพราะว่าแท่งถ่านจะค่อยๆสึกและใช้ปั๊มน้ำตัวเล็กๆ เป่าแก๊สที่ได้ก็ไปเก็บใส่ถังอีกทีครับ


ชุดทดลอง AquaFuel Generator อีกแบบหนึ่ง ใช้เครื่องเชื่อมเป็นตัวจ่ายกระแสไฟฟ้านำไปต่อกับเครื่องยนต์ขนาด 5Hpสามารถนำแก๊สที่ได้ไปต่อกับเครื่องยนต์ขนาด 5Hp
กลับขึ้นด้านบน