Facebook Twitter
gPlus 

Apple Watch กับความสามารถในการตรวจโรคหลอดเลือดในสมอง


ข่าวไอที สมาร์ทวอชอย่าง Apple Watch อาจจะกลายเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการตรวจภาวะการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ จากการศึกษาจากผู้ผลิตแอปพลิเคชั่นสำหรับวัดการเต้นของหัวใจอย่าง Cardiogram และ UCSF Health lab พวกเขาได้ระบุว่าอุปกรณ์สวมใส่อย่างสมาร์ทวอชเมื่อจับมาทำงานคู่กับอัลกอริทึมโครงข่ายประสาท จะมีความแม่นยำในการตรวจหาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (AF) ถึง 97 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับการเต้นของหัวใจที่พบมากที่สุด และหากมีการพัฒนาอย่างต่อเนือง นาฬิกาและอุปกรณ์สวมใส่อื่นๆอาจจะช่วยป้องกันการเกิดอาการผิดปกติในผู้ป่วยได้


Apple Watch กับความสามารถในการตรวจโรคหลอดเลือดในสมอง
ทาง Apple ได้นำสมาร์ทวอชของพวกเขาร่วมกับ ข้อมูลใน ReseacrhKit ให้กับหมอและนักวิทยาศาสตร์เพื่อทำการวิเคราะห์ว่าจะสามารถตรวจจับสัญญาณของโรคหลอดเลือดสมองได้หรือไม่ซึ่งหนึ่งในสี่เกิดจากการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ การศึกษานั้นได้ใช้ข้อมูลจากผู้ใช้งาน Apple Watch จำนวน 6,158 รายผ่านทางแอปพลิเคชัน Cardiogram ซึ่งส่วนใหญ่มีการอ่านค่า EKG ตามปกติ แต่มีผู้ใช้จำนวน 200 คนที่มีสภาพ AF ซึ่งทำให้หัวใจของพวกเขาเต้นผิดจังหวะ เหล่าวิศวกรใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการสร้างระบบการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อแยกแยะระหว่างผู้ป่วยที่มีภาวะการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติออกจากผู้ที่เต้นปกติ

จากการทดลองนี้ได้ให้ผลตอบรับกลับมาที่ดีมากหากวัดผลจากอัลกอริทึมนี้ที่เป็นเพียงแค่รุ่นต้นแบบเท่านั้นแต่กลับมีความแม่นยำในระดับสูง ซึ่งสองในสามของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองสามารถป้องกันได้เพียงการใช้ตัวยาธรรมดาเพียงเท่านั้น แต่อีกคนที่เหลือนั้นเจอปัญหาที่ยากจะตรวจจับ ซึ่งในตอนนี้หมอสามารถที่จะช่วยผู้ป่วยได้ด้วยอุปกรณ์สวมใส่ที่หาได้ทั่วไปเพียงเท่านั้น

สำหรับทีมในตอนนี้ได้วางแผนที่จะปรับแต่งอัลกอริทึมและตรวจสอบความถูกต้องในการทดลอง EKG ระดับ gold standard ซึ่งจะนำมันเข้าไปทำงานร่วมในแอปพลิเคชั่น Cardiogram และ เพิ่มความสามารถในการตรวจหาปัญหาสุขภาพที่เหนือกว่าเพียงแค่การตรวจหาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเท่านั้น

กลับขึ้นด้านบน