Facebook Twitter
gPlus 

AI ใหม่ของทาง Google ที่จะช่วยนำทางในรถไฟฟ้าใต้ดิน


ข่าวไอที โครงข่ายประสาทเทียมนั้นดีสำหรับการประหยัดเวลาในการทำสิ่งต่างๆ ทั้งปฎิกิริยาการตอบสนองที่ไว รวมถึงการจดจำรูปแบบต่างๆ แต่มันอาจจะไม่ดีนักหากไปใช้ในเรื่องที่ซับซ้อนที่ต้องการความระมัดระวังในการคิดและตัดสินใจ จุดนี้จึงทำให้ทางทีม DeepMind ของ Google หันมาแก้ไขปัญหาที่จุดนี้โดยพวกเขาได้ทำการวิจัย การพัฒนาหน่วยความจำของโครงข่ายประสาทให้เพิ่มมากขึ้น (เรียกว่า "อนุพันธ์ประสาทคอมพิวเตอร์") ที่สามาถสร้างและทำงานเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลที่มีความซับซ้อน ยกตัวอย่างเช่น หากมันมีแผนที่รถไฟใต้ดินของลอนดอน มันก็สามารถที่จะคำนวณหาเส้นทางที่เร็วที่สุดจากป้ายหนึ่งไปสู่อีกป้ายหนึ่ง หรือบอกผู้ใช้ถึงปลายทางของเส้นทางที่กำลังเดินทางไปอยู่


AI ใหม่ของทาง Google ที่จะช่วยนำทางในรถไฟฟ้าใต้ดินAI ใหม่ของทาง Google ที่จะช่วยนำทางในรถไฟฟ้าใต้ดิน


ปัจจัยสำคัญคือวิธีการที่ระบบ AI ใช้งานหน่วยความจำของมัน โดยตัวควบคุมของคอมพิวเตอร์จะหาวิธีการที่จะใช้หน่วยความจำให้ได้ผลดีที่สุด มันจะเรียนรู้วีธีการที่จะหาคำตอบที่ใกล้เคียงกับคำตอบที่ถูกต้องโดยไม่จำเป็นต้องได้รับการบอกหรือแจ้งข้อมูลใดๆ สำหรับโครงข่ายประสาททั่วไปนั้นไม่ได้มีหน่วยความจำที่ใช้ทำงานในส่วนนี้ ดังนั้นการที่จะแจ้งข้อมูลหรือหาคำตอบสำหรับสถานการณ์หลายๆแบบที่แตกต่างกันนั้นจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้

สำหรับเรื่องนี้ไม่ได้มีประโยชน์สำหรับแค่การนำทางเท่านั้น โดยผู้ใช้งานสามารถที่จะถามคอมพิวเตอร์เพื่อระบุความสัมพันธ์ในผังครอบครัวโดยอาศัยแค่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์เท่านั้น หรือ แก้ปริศนาที่ซับซ้อนซึ่งมีคำตอบที่หลากหลายแบบ ซึ่งศักยภาพที่สำคัญของระบบโครงข่ายประสาทนี้กำลังจะได้รับการขยายออกไปในวงกว้าง อนาคตเราอาจจะได้เห็น AI ถูกนำไปใช้ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจเรื่องต่างๆที่ยากๆซึ่งเป็นไปไม่ได้ในก่อนหน้านี้

กลับขึ้นด้านบน