Facebook Twitter
gPlus 

โนเกีย ลูเมีย 1520 และ โนเกีย ลูเมีย 1020 จะได้รับการอัพเดตการใช้งานไฟล์ RAW


โนเกีย ลูเมีย 1520 และ โนเกีย ลูเมีย 1020 สมาร์ทโฟน 2 รุ่นจากทางโนเกียจะได้รับการอัพเดตให้สามารถใช้งานไฟล์ RAW ได้ โดยในส่วนของไฟล์ RAW ที่ว่านี้จะใช้รูปแบบไฟล์เป็น Digital Negative (DNG) ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดย Adobe และเป็นแบบเปิดให้ใช้งานได้ฟรีโดยสามารถเปิดภาพได้จาก Photoshop หรือ Lightroom ได้

การใช้งานไฟล์ RAW บน โนเกีย ลูเมีย 1520 และ โนเกีย ลูเมีย 1020 นั้นผู้ใช้งานจะต้องทำการตั้งค่าการใช้งานเองโดยไม่ตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับใครที่ต้องการดูภาพตัวอย่างที่โนเกียโพสต์สามารถเข้าไปดูได้ที่นี่ครับ

โนเกีย ลูเมีย 1520
โนเกีย ลูเมีย 1520 จะได้รับการอัพเดตให้สามารถใช้งานไฟล์ RAW ในรูปแบบไฟล์ DNG

โนเกีย ลูเมีย 1520
โนเกีย ลูเมีย 1520 สมาร์ทโฟนจากทางโนเกียที่จะได้รับการอัพเดตให้สามารถใช้งานไฟล์ RAW ในรูปแบบ DNG

โนเกีย ลูเมีย 1020
โนเกีย ลูเมีย 1020 สมาร์ทโฟนจากทางโนเกียที่จะได้รับการอัพเดตให้สามารถใช้งานไฟล์ RAW ในรูปแบบ DNG

กลับขึ้นด้านบน