Facebook Twitter
gPlus 

ควอลคอมม์คว้ารางวัล “ซีเอสอาร์อวอร์ด”


ควอลคอมม์ อินคอร์ปอเรเต็ด (หรือมีชื่อย่อในตลาดหุ้นแนสแด็กว่า QCOM) ผู้นำในการพัฒนาระบบและบริการสื่อสารไร้สายแบบดิจิตอล ได้รับรางวัลซีเอสอาร์อวอร์ด 2009 (2009 CSR Award) จากการดำเนินโครงการ “เทคโนโลยีเพื่อชีวิต” จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย


โครงการเทคโนโลยีเพื่อชีวิตเกิดจากความร่วมมือระหว่างโครงการไวร์เลส รีช (Wireless Reach) ของควอลคอมม์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท หัวเหว่ย เทคโนโลยี จำกัด และกระทรวงสาธารณสุข โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยี 3จีไปใช้สนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลและสถานีอนามัยรวม 51 แห่งในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย ภายใต้การดำเนินการของเครือข่ายมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีการดำเนินงานใน 9 จังหวัดทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ของไทย การนำเทคโนโลยี 3จีอันล้ำสมัยมาใช้สนับสนุนการดำเนินงานของสถานพยาบาลในพื้นที่ชนบทของไทยช่วยให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อนามัย และผู้ป่วยสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งกล้องเว็บแคมเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์เพื่อติดต่อรับคำวินิจฉัยโรค คำแนะนำทางการแพทย์ และคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเมือง นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขซึ่งปฏิบัติงานประจำในสถานบริการสาธารณสุขในชุมชนชนบทยังสามารถส่งรายงานความคืบหน้าทางด้านการให้บริการสาธารณสุขไปยังสำนักงานสาธารณสุขระดับจังหวัด โรงพยาบาลชั้นนำ และกระทรวงสาธารณสุขผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างสม่ำเสมอ

นางคนึงจิตร สุริยะธำรงกุล ผู้จัดการประจำประเทศไทยและผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท ควอลล์คอม อินเตอร์เนชั่นแนล อินคอร์ปอเรทเต็ด ผู้แทนของควอลคอมม์เข้ารับรางวัลดังกล่าว พร้อมเผยว่าควอลคอมม์รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่โครงการ “เทคโนโลยีเพื่อชีวิต” ของควอลคอมม์ได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ โดยผลสำเร็จเบื้องต้นจากการดำเนินโครงการดังกล่าวสะท้อนถึงศักยภาพของเทคโนโลยี 3จีในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้มากขึ้น

ตลอดปีที่ผ่านมา มีผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลผ่านระบบการสื่อสารไร้สายและระบบการประชุมภาพทางไกล (video conference) รวมทั้งสิ้นกว่า 5,200 คน ขณะที่ผู้ที่ขอรับคำปรึกษาทางการแพทย์และขอรับเอกสารรับรองทางการแพทย์ รวมทั้งข้อมูลการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือมีจำนวนประมาณ 4,300 คน นอกจากนี้ ยังมีการนำเครือข่ายและอุปกรณ์การสื่อสารไร้สายมาใช้ในการติดต่อประสานงานกับอาสาสมัครสาธารณสุขระดับหมู่บ้าน เพื่อสนับสนุนการบริหารสภาวะฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปัจจุบัน โครงการควอลคอมม์ ไวร์เลส รีชได้จัดกิจกรรมที่สนับสนุนการนำเทคโนโลยี 3จีมาใช้ในการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ ที่สนับสนุนให้ประชากรโลกสามารถติดต่อสื่อสาร เรียนรู้ เข้าถึงบริการสาธารณสุข สร้างความยั่งยืนให้แก่สิ่งแวดล้อม และเข้าถึงตลาดต่างๆ ทั่วโลกได้มากขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการไวร์เลส รีช สามารถติดตามได้ที่ www.qualcomm.com/wierlessreach

เกี่ยวกับควอลคอมม์

ควอลคอมม์ อินคอร์ปอเรทเต็ด (หรือมีชื่อย่อในตลาดหุ้นแนสแด็กว่า QCOM) เป็นผู้นำในการพัฒนาระบบและบริการสื่อสารไร้สายแบบดิจิตอลที่พัฒนาจากเทคโนโลยีดิจิตอลซีดีเอ็มเอและนวัตกรรมเทคโนโลยีอื่นๆ ควอลคอมม์มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองซานดิเอโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และติดอันดับบริษัทเอสแอนด์พี 100 บริษัทเอสแอนด์พี 500 รวมทั้งติดอันดับริษัทฟอร์จูน 500 ในปี 2552 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาแวะเข้าไปดูได้ที่ www.qualcomm.com

ไม่พบข้อมูล
กลับขึ้นด้านบน