Facebook Twitter
gPlus 

การทำเตาแก๊ซชีวมวลจากถัง 200 ลิตร


การทำเตาแก๊ซชีวมวลจากถัง 200 ลิตร


วัตถุประสงค์และเหตุผลในการประดิษฐ์


ในปัจจุบันปริมาณน้ำมันเริ่มเหลือน้อยลง ทำให้มีราคาสูงขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาแหล่งพลังงานอื่นๆ มาทดแทน ทางเลือกชนิดหนึ่งที่สามารถทำได้ง่ายก็คือ การนำพลังงานชีวมวล (Biomass Energy) ซึ่งจัดเป็นพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากเป็นพลังงานได้จากพืชต่างๆ เช่น ถ่านไม้ แกลบ ซังข้าวโพด เหง้ามันสำประหลัง เศษไม้ หรือในรูปของเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งเป็นทรัพยากรภายในประเทศที่สามารถหาได้ง่าย เมื่อนำมาเผาในแก๊ซซิไฟเออร์(Gasifier) จะได้คาร์บอนมอนอกไซด์(CO),ไฮโดรเจน (H2)และมีเธน(CH4) ซึ่งเป็นแก๊สเชื่อเพลิง สามารถนำไปมาใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนน้ำมันในเครื่องยนต์สันดาปภายใน (internal Combustion) เช่น เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซลได้เครื่องยนต์-แก๊สซิไฟเออร์ นี้สามารถใช้เป็นเครื่องต้นกำลังทางกลที่อยู่กับที่เพื่อผลิตไฟฟ้า สูงน้ำหรือเป็นต้นกำลังขับเคลื่อนจักรกลในภาคการเกษตรกรรม เหมาะกับชนบทที่อยู่ห่างไกล ทำให้เกษตรกรถึงพาตัวเองได้

หลักการออกแบบเตาแก๊สชีวมวลถัง 200 ลิตร คือ

1) หาของง่ายสามารถหาของได้ตามท้องถิ่นทั่วไป
2) ราคาถูก โดยใช้ชิ้นส่วนจากร้านขายของเก่า
3) ทำง่าย สามารถทำได้ง่ายไม่ซับซ้อน

อุปกรณ์ที่ต้องใช้

1) ถังน้ำมัน 200 ลิตร 1 ถัง
2) ท่อเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 80 ซม. 1 ท่อน
3) ท่อเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ยาว 10 ซม. 2 ท่อน
4) แผ่นตะแกรงเหล็กเจาะรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว
5) พัดลมระบายอากาศแบบ DC 12V
6) แบตเตอรี่ 12 V 1 ลูก
7)วงจรปรับความเร็ว

ขั้นตอนการทำเตาแก๊สชีวมวลจากถัง 200 ลิตร

1) ทำห้องเผาไหม้โดยนำท่อ 6 นิ้ว มาเชื่อมกับตะแกรงเหล็ก เตรียมไว้
2) เจาะรูด้านบนถัง 200 ลอตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว
3) นำท่า 6 นิ้ว จากข้อ 1 สวมลงไปที่รูด้านบนถัง 200 ลิตรที่เจาะไว้โดยให้ตะแกรงเหล็กอยู่ด้านล่าง เว้นให้สูงจากปากถัง 200 ลิตรประมาณ 1 นิ้ว แล้วเชื่อมติดกับถัง 200 ลิตร
4)เจาะรูขนาด 1.5 นิ้วที่ด้านข้างถัง กะให้สูงเล็กน้อยจากลอยหยักของถังด้านล่างแล้วนำท่อขนาด 1.5 นิ้ว มาเชื่อมรอบรูที่เจาะไว้
5) เจาะรูขนาด 1.5 นิ้ว อีก 1 รู ที่ด้านตรงข้ามของรูที่เจาะไว้ในข้อ 4 โดยให้สูงจากรูเก่าประมาณ 1 นิ้ว-2นิ้ว แล้วนำท่อขนาด 1.5 นิ้ว มาเชื่อมรอบรูที่เจาะไว้
6) นำพัดลมระบายอากาศมาสวมที่ท่อ 1.5 นิ้ว ในข้อ 4
7) ต่อวงจรปรับความเร็ว
8) ต่อเข้ากับแบตเตอรี่


ขั้นตอนการจุดเตาแก๊สชีวมวลจากถัง 200 ลิตร

1) นำเชื่อเพลิงที่ติดไฟง่ายใส่ลงไปในท่อ 6 นิ้ว พอประมาณ จุดไฟให้ติด
2)พอไฟติดดีแล้วค่อยใส่เชื้อเพลิงเติมเข้าไปด้านบน พอประมาณก่อน
3)เปิดพัดลม
4) พอไฟลุกทั่วแล้ว จากนั้นให้เติมเชื้อไฟเพิ่ม
5) ไฟจะลุกขึ้นมาด้านบน ลองปรับพัดลมให้แรงตามต้องการ
6)จะเห็นแก๊ซออกมาทางท่อ 1.5นิ้ว ให้จุดไฟแล้วปรับพัดลมจนไฟติดทั้งด้านบนและด้านล่าง
7) นำผ้าชุบน้ำมาปิดด้านบนหาฝามาครอบทับปิดท่อ 6 นิ้ว ด้านบน
8) ตอนนี้ไฟจะติดแต่ด้านหลังจากนี้สามารถต่อท่อ 1.5 นิ้ว ด้านล่างและสามารถนำแก๊สไปใช้งานต่อได้
9) ถ้าต้องการเติมเชื่อเพลิงก็เปิดฝากับผ้าที่ปิดไว้ด้านบนแล้วเติมเชื่อเพลิงได้เลย แล้วก็ทำขั้นตอนที่ 7-8 ต่อไป

วงจรปรับความเร็วพัดลม

แนะนำให้ใช้ FET เบอร์ IRFZ44 ตัวนี้ราคาไม่แพงมากหาซื้อได้ทั่วไปครับ จริงๆ ใช้เบอร์อะไรก็ได้ครับ เพราะ DC มอเตอร์ตัวนี้กินไฟแค่ 20W เท่านั้น

ลองดูตารางด้านล่างเป็นขนาดของท่อเผาไฟม้กับกำลังที่ได้ แบบเตาแก๊สชีวมวลจากถัง 200 ลิตรนี้ใช้ท่อขนาด 6 นิ้ว จากตารางด้านล่างจะได้กำลัง 30 HP แต่ประสิทธิภาพของเตาประมาณ 25% เท่ากับจะได้กำลัง 30x0.25 = 7.5 HP 1HP = 746W

กำลังของเตาแก๊สขีวมวลจากถัง 200 ลิตรนี้ = 746 x 7.5 = 5,595Wกลับขึ้นด้านบน