Facebook Twitter
gPlus 

แท่นรองระบายความร้อนสำหรับ Not Book จาก Belkin


ใครที่ใช้ MacBookPro หรือ nobe book อื่น ๆ

แล้วมีปัญหาเรื่องความร้อนของตัวเครื่องแล้วล่ะก็ ตอนนี้ Belkin

ได้ออกแท่นรองสำหรับ note book ที่จะช่วยในเรื่องของการระบายอากาศทำให้

 note book ของคุณเย็นขึ้น

 

แท่นรองทีว่านี้จะออกแบบมาเป็นพิเศษให้ตรงกลางเป็นร่องสำหรับระบายอากาศ โดยจะใช้พัดลมเป็นตัวเป่าอากาศที่ร้อน ๆ ออกไปตามร่องที่ทำไว้ แล้วดูดอากาศเย็นเข้ามาแทนที่ ทำให้อากาศมีการถ่ายเทอยู่ตลอดเวลาช่วยให้ทั้ง MacBookPro หรือ Note book ที่คุณใช้งานอยู่ไม่ร้อนจนเกินไป ในส่วนของพลังงานของพัดลมนั้นจะใช้พลังจาก USB ของ note book นั้นเองครับ ด้วย design ที่ออกแบบมาตามสไตล์ Belkin ถึงไม่ใช้พัดลมในการระบายความร้อน ก็เป็นแท่นสำหรับรอง note book แบบสวย ๆ ได้ดีทีเดียวครับ

แหล่งที่มา : http://www.mac4thai.com/modules.php?name=News&file=article&sid=289

 

ไม่พบข้อมูล
กลับขึ้นด้านบน