Facebook Twitter
gPlus 

ไอบีเอ็มส่ง"โลตัส ไลฟ์"ตอบโจทย์ธุรกิจเอสเอ็มอี


นางเจษฎา ไกรสิงขร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซอฟต์แวร์ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า จากปัญหาปัจจัยภายนอก ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ และความท้าทายรอบด้าน องค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะธุรกิจเอสเอ็มอี จำเป็นต้องหาหนทางทุกรูปแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการหาทางลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทุกรูปแบบเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจขององค์กรอย่างยั่งยืน

รองกก.ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซอฟต์แวร์ บ.ไอบีเอ็ม กล่าวต่อว่า บริษัท จึงเปิดตัว โลตัส ไลฟ์(LotusLive) บริการทางด้านซอฟต์แวร์รูปแบบใหม่เพื่อการติดต่อสื่อสาร ประสานงานและทำงานร่วมกันในองค์กร โดยประสานศักยภาพ และจุดเด่นของเทคโนโลยีใหม่ ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์ก หรือคลาวด์ คอมพิวติ้ง มาปฏิวัติรูปแบบการนำเสนอการใช้งานซอฟต์แวร์ หรือที่เรียกว่า จ่ายเท่าที่ใช้ เพื่อช่วยธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอี ประหยัดค่าใช้จ่าย ปรับปรุงประสิทธิภาพการประสานงาน และทำงานร่วมกันทั้งใน และระหว่างองค์กร ด้วยโซลูชันที่สามารถบริหารจัดการง่าย มีความปลอดภัยสูง ในราคา และคุณสมบัติที่ปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นตามความต้องการ และลักษณะการใช้งานเฉพาะของแต่ละองค์กร

นางเจษฎา กล่าวอีกว่า ธุรกิจเอสเอ็มอีต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร ที่นอกจากจะมีราคาสมเหตุสมผล สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานได้ตามความต้องการเฉพาะด้าน หรือใช้งาน และบริหารจัดการง่ายแล้ว ยังต้องมีสมรรถนะ ความเสถียร และความปลอดภัยสูง

รองกก.ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซอฟต์แวร์ บ.ไอบีเอ็ม กล่าวด้วยว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ โลตัสไลฟ์ ใหม่ของไอบีเอ็ม ประกอบด้วย ระบบอีเมล์-โลตัสไลฟ์ ไอโนตส์ เครื่องมือด้านอีเมล์ผ่านเว็บ พร้อมคุณลักษณะ และฟังก์ชันที่มีความปลอดภัยสูง เช่น การจัดการตารางนัดหมาย และรายชื่อผู้ติดต่อ ระบบการบริหารจัดการการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงอีเมล์ ระบบที่สนับสนุนการประสานงานและทำงานร่วมกัน โลตัสไลฟ์ เอ็นเกจ เครื่องมือที่สนับสนุนการประสานงาน และทำงานร่วมกันทั้งระหว่างบุคลากรทั้งในและนอกองค์กร โดยดึงสมรรถนะของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 มาสนับสนุนการทำงานของพนักงานในทีมผ่านเครื่องมือออนไลน์ และระบบที่สนับสนุนการประชุมผ่านเว็บ หรือโลตัสไลฟ์ มีตติ้งส์ ช่วยองค์กรลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมของพนักงาน ด้วยโซลูชันที่เชื่อมโยงภาพ เสียง แผนภูมิต่างๆ เพื่อสนับสนุนการประชุมผ่านเว็บของทีมงาน สำหรับช่วงเปิดตัวโลตัส ไลฟไอบีเอ็มเสนอโปรโมชันให้ผู้สนใจใช้งานได้ฟรี 30 วันโดยสามารถเข้าไปลงทะเบียนและทดลองใช้งานได้ที่ www.lotuslive.com

กลับขึ้นด้านบน