Facebook Twitter
gPlus 

ไอซีที และ ซิป้า เปิดตัว Incubation Network


ข่าวไอที : สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า (SIPA) ร่วมกับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เครือข่ายสถาบันการศึกษา และบริษัทเอกชน จัดแสดงนิทรรศการ Digital Technology Incubation Network ณ โซน เอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในงาน Startup Thailand 2016

กระทรวงไอซีที และ ซิป้า ควงพันธมิตรเปิดตัว Incubation Network ในงาน Startup Thailand 2016
งาน "Startup Thailand 2016" เป็นงานนิทรรศการและการประชุมที่เกี่ยวกับธุรกิจ Startup ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ 11 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เครือข่ายประชารัฐ และประชาคมสตาร์ทอัพไทย

สำหรับพื้นที่นิทรรศการ Digital Technology Incubation Network นั้น ทางกระทรวงไอซีทีมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า เป็นผู้ดำเนินงานและประสานงานความร่วมมือกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดแสดงแนวคิดและแนวทางการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะธุรกิจดิจิทัล

นายศุภชัย จงศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ กล่าวว่า "การเข้าร่วมจัดงาน Startup Thailand 2016 ครั้งนี้ กระทรวงไอซีทีได้มอบหมายให้ซิป้าเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานจัดนิทรรศการ Digital Technology Incubation Network ตลอด 4 วัน โดยนิทรรศการและกิจกรรมในบริเวณนิทรรศการจะถ่ายทอดถึงแนวคิดและแนวทางการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะธุรกิจดิจิทัลเทคโนโลยี(Digital Technology Incubation) โดยแบ่งพื้นที่นิทรรศการและกิจกรรมออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 The Round Table (Communication Platform) เป็นการจัดแสดงโครงการและบริการของทางกระทรวงฯ ที่รองรับโครงการบ่มเพาะธุรกิจดิจิทัลเทคโนโลยีโดยมีหน่วยงานร่วมแสดง คือ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) บมจ. กสท โทรคมนาคม และ บมจ.ทีโอที ส่วนที่ 2 Canteen Ideas (Professional Services) เป็นการจัดแสดงการบ่มเพาะ Digital Startup ของเครือข่ายสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ โดยแต่ละมหาวิทยาลัยจะมุ่งเน้นการบ่มเพาะที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน และส่วนที่ 3 The Dream Makers (Showcase) เป็นการจัดแสดงผลงานกลุ่ม Digital Startup ที่เกิดจากการบ่มเพาะและนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ที่ประสบความสำเร็จ โดยมีการแสดงเทคโนโลยี Interactive Virtual Reality และแอพลิเคชันส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ นิทรรศการจะแสดงให้เห็นถึงระบบนิเวศของการบ่มเพาะธุรกิจดิจิทัลที่กำลังจะเกิดขึ้น มีการเชื่อมโยงความร่วมมือในการส่งเสริมกลุ่ม Digital Technology Startup ของภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน"

นอกจากนี้ ภายในพื้นที่นิทรรศการยังมีกิจกรรม Interactive game ให้ร่วมสนุกพร้อมรับของที่ระลึกมากมาย ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ ณ บริเวณโซน เอ (หน้าห้อง Ballroom) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 - 20.00 น.

กลับขึ้นด้านบน