Facebook Twitter
gPlus 

ไทยคมให้พันธมิตร รองรับบริการ Broadband และ Mobility


ข่าวไอที บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แซทเทลไลท์ จำกัด (ISC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ลงนามในสัญญาการจัดซื้อดาวเทียม (Satellite Procurement Contract) กับบริษัท ไชน่า เกรท วอลล์ อินดัสทรี คอร์ปอเรชั่น หรือ ไชน่า เกรท วอลล์ (China Great Wall Industry Corporation: CGWIC) ผู้จัดสร้างและส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรชั้นนำจากประเทศจีน บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจรายหนึ่งให้เป็นผู้ดำเนินโครงการดาวเทียมดังกล่าว โดยดาวเทียมดวงนี้จะให้บริการภายใต้ใบอนุญาตและวงโคจรของพันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศ และพันธมิตรจะเช่าช่องสัญญาณทั้งหมด และจะชำระเงินค่าบริการล่วงหน้า ซึ่งจะเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการชำระค่าก่อสร้างดาวเทียม ทั้งนี้ ดาวเทียมดวงใหม่ จะช่วยเพิ่มรายได้ของบริษัทฯ จากการดำเนินโครงการดังกล่าว


ไทยคมให้พันธมิตร รองรับบริการ Broadband และ Mobilityไทยคมให้พันธมิตร รองรับบริการ Broadband และ Mobility


โครงการดาวเทียมดวงใหม่นี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 208 ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 7,280 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 35 บาทต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นอัตราถัวเฉลี่ยของเดือนตุลาคม 2559 ของธนาคารแห่งประเทศไทย) และได้รับการออกแบบให้เป็นดาวเทียมที่มีช่องสัญญาณ Ka-Band รวมประมาณ 37 กิกะเฮิร์ซ หรือเทียบเท่ากับ 53 กิกะบิต มีอายุการใช้งาน 15 ปี โดยประมาณ และมี Footprint ครอบคลุมหลายประเทศในเอเชีย ได้แก่ ประเทศจีน ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียตนาม ลาว กัมพูชา และประเทศไทย เพื่อรองรับการให้บริการด้าน Broadband และ Mobility ในเอเชีย

แปซิฟิค ทั้งนี้ คาดว่า จะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการราวปลายปี 2562

กลับขึ้นด้านบน