Facebook Twitter
gPlus 

โอเวอร์คล็อกด้วย BCLK บนเมนบอร์ด ASRock ง่ายนิดเดียว


เป็นที่ทราบกันดีว่าในการโอเวอร์คล็อกซีพียู ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ การปรับบัสของซีพียู ด้วยการปรับ BCLK และการปรับค่าตัวคูณ (Multiplier) สำหรับซีพียูที่ปลดล็อคตัวคูณหรือ "K series" สุดท้ายจะเป็นการเพิ่มแรงดันไฟ ซึ่งแน่นอนว่า หากซีพียูที่ใช้เป็นแบบ Non-K ก็จะทำได้เพียงการปรับ BCLK โดยในซีพียูรุ่นใหม่อย่าง Intel Skylake นี้ มีข้อดีที่ไม่เชื่อมโยงสัญญาณกับ DMI และ PCIe จึงให้ประสิทธิภาพในการโอเวอร์คล็อกได้ยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับการโอเวอร์คล็อกบนเมนบอร์ด ASRock Z170 นี้


โอเวอร์คล็อกด้วย BCLK บนเมนบอร์ด ASRock ง่ายนิดเดียว
ง่ายๆ ในการโอเวอร์คล็อกซีพียูที่เป็น "Non-K" บนเมนบอร์ด ASRock นั้น แต่ต้องเตรียมเมนบอร์ดให้พร้อมด้วยการอัพเดตไบออสให้เป็น Non-K version โดยการใช้ Instant Flash ที่อยู่ในไบออสเมนบอร์ด ASRock ให้ไปที่ CPU Configuration ในส่วนของ BCLK ให้ใส่ตัวเลขตามต้องการ เช่น 122 เพื่อปรับบัสให้สูงขึ้น


โอเวอร์คล็อกด้วย BCLK บนเมนบอร์ด ASRock ง่ายนิดเดียว
ในหน้า OC Tweaker ยังสามารถเลือก DRAM Configuration ให้โหลดการทำงาน XMP Profile จากนั้นปรับค่า DRAM Frequency ด้วยการใส่ค่าที่เหมาะสมตามความเร็วแรมที่ใช้อยู่ในระบบ เช่น 2600MHz เป็นต้น

โอเวอร์คล็อกด้วย BCLK บนเมนบอร์ด ASRock ง่ายนิดเดียว
กรณีที่ต้องการเพิ่มแรงดันไฟ ให้เลือก Voltage Configuration และตั้งค่าแรงดันไฟซีพียูได้เช่นกัน แต่ต้องระมัดระวังในการใช้งานปรับแต่งในส่วนดังกล่าวนี้ เพราะอาจเกิดความเสียหายต่อซีพียูได้ เมื่อตั้งค่าต่างๆ เสร็จสิ้น ให้บูตเครื่องใหม่อีกครั้ง และทดสอบด้วยโปรแกรม เช่น Prime95 เพื่อเช็คความเสถียรในการทำงาน

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
เว็บไซต์ : http://www.asrock.com
เฟสบุ๊ก : www.facebook.com/ASRockThailand

กลับขึ้นด้านบน