Facebook Twitter
gPlus 

โปรตีน หมีน้ำ อาจปกป้อง DNA มนุษย์จากรังสีรุนแรงได้


ข่าวไอที Tardigrades aka หรือ 'หมีน้ำ' เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ต้องส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ จะสามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงจากขั้วโลกใต้ไปยังพื้นที่ oxygenless พวกเขาจึงมีประสิทธิภาพสูงจนนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่น ต้องแช่แข็งพวกเขาเป็นเวลา 30 ปี จนกระทั้ง พวกเขาประสบความสำเร็จในการฟื้นขึ้นมาสองตัวอย่างน่าตกใจ แต่การที่จะเข้าใจสิ่งมีชีวิตเล็กๆ เหล่านี้ นั่นไม่ง่าย ต้องขออนุญาตจากกลุ่มนักวิจัยอื่นๆ ในการเอายีนของพวกเขาออกมา โดยการทำแผนที่จีโนมทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องใช้ชนิดของ Tardigrade (Ramazzottius varieornatus) พวกเขาพบว่าโปรตีนที่ได้มานั้น จะช่วยปกป้อง DNA จากการถูกฉายรังสี เพื่อนำมาใช้ป้องกันกับมนุษย์ได้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยโตเกียว ได้อธิบายในวารสารวิทยาศาสตร์ธรรมชาติว่าพวกเขาได้เอากลุ่มตัวอย่าง DNA ของมนุษย์และเฝ้าดูมันสลายลงด้วยรังสีเอกซ์ แต่เมื่อพวกเขาได้รับอนุญาตให้ใช้บางส่วนของโปรตีน Tardigrade จะแสดงให้เห็นว่า DNA นั้นจะถูกทำลายเพียงครึ่งหนึ่งของความเสียหายนั่นเอง นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับการป้องกันเซลล์ก็ยังคงมีความสามารถในการป้องกันซ้ำได้เอง ในขณะที่การศึกษาเฉพาะทั้งหมดมันเร็วเกินไปที่จะระบุว่าวิธีนี้จะแปลเปลี่ยนเป็​​นการรักษา เพื่อป้องกันและเสริมสร้างความเข้มแข็งโดยใช้ transhumanist ที่น่าทึ่งของสายพันธุ์ของเรา แต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าโปรตีนเหล่านี้และการใช้งานใหม่มีแนวโน้มที่จะอยู่ในการวิจัยมากขึ้นเพื่อการค้นพบต่อๆไป

กลับขึ้นด้านบน