TECHNOLOGY UPDATE :

แอปเปิ้ล ได้ซื้อแอพลิเคชั่นติดตามปัญหาสุขภาพเรื้อรัง

ข่าวไอที แอปเปิ้ลได้ซื้อ Gliimpse แอพพลิเคชั่น สำหรับช่วยให้ผู้ใช้ในการเก็บรวบรวมและปรับแต่งบันทึกสุขภาพของพวกเขาตามที่บริษัทได้ดำเนินไว้แล้วอย่างรวดเร็ว แอปเปิ้ลได้รับการยืนยันการจัดการซึ่งมีรายงานว่าเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในปีนี้ แต่ก็ยังติดปัญหาเรื่องการเจรจาซื้อกับทางบริษัทเทคโนโลยีขนาดเล็ก เมื่อเวลาผ่านยังคงไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือแผนการที่ตั้งไว้ แต่ล่าสุดก็ได้มีแนวโน้มที่จะถูกรวมเข้ากับแอพพลิเคชั่นวิจัย HealthKit ที่จะช่วยให้แพทย์ปรับปรุงการรักษาโรคเรื้อรังได้อย่างดีนั่นเอง

แอปเปิ้ล ได้ซื้อแอพลิเคชั่นติดตามปัญหาสุขภาพเรื้อรัง
ผู้ก่อตั้ง Gliimpse Anil Sethi กล่าวใน LinkedIn ว่าเขาต้องการที่จะสร้าง app ขึ้นมา เพราะการบันทึกสุขภาพในอิเล็กทรอนิกส์จำเป็นต่อแพทย์ทุกคนที่ต้องใช้มัน เพื่อติดตามอาการได้อย่างใกล้ชิดและทันสมัยที่สุด ซึ่งรูปแบบไฟล์ทั่วไปมีถึง 1,000 + ระบบ เช่นแอปเป็นเป้าหมายหลักที่ผู้ป่วยที่มีบันทึกสุขภาพที่ซับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานโรคมะเร็งและโรคหัวใจ

HealthKit จะถูกใช้โดยครึ่งหนึ่งของโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกาในการตรวจสอบผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพที่รุนแรง มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้นักวิจัยดำเนินการทดลองเพื่อวัดประสิทธิภาพของการรักษาโรคร้ายแรงและเรื้อรัง ตั้งแต่ Gliimpse เก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ป่วยด้วย "การรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดด้านเทคนิค"

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: