Facebook Twitter
gPlus 

แดช หุ่นยนต์สอนเขียนโปรแกรมรับ Thailand 4.0


ข่าวไอที คงจะปฏิเสธไม่ได้แล้วว่า ช่วงนี้หุ่นยนต์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ einSTEM จึงได้นำหุ่นยนต์ Dash ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่สอนให้เด็กรู้จักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น โดยแดชนั้นมีต้นกำเนิดมาจากบริษัท Wonder Workshop ประเทศ สหรัฐอเมริกา และมีเป้าหมายที่ต้องการจะพัฒนาให้เด็กรุ่นใหม่รู้และเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมและการเขียนโค้ด

แดช หุ่นยนต์สอนเขียนโปรแกรม ต้อนรับ Thailand 4.0
หุ่นยนต์ตัวนี้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสำหรับเด็กอายุ 5-12 ปี เด็กๆจะทำการเขียนโค้ดในลักษณะที่เป็นการลากและวางชุดคำสั่งผ่านแอปพลิเคชันจาก Wonder Workshop ซึ่งแต่ละแอพจะมีความยากง่ายแตกต่างกันออกไป รวมถึงลักษณะชุดคำสั่งภายในแอพจะเป็นแบบรูปภาพและคำศัพท์ที่ง่าย โดยเด็กไม่จำเป็นต้องอ่านออกเขียนได้ ก็สามารถเขียนโค้ดให้หุ่นยนต์ทำตามคำสั่งที่กำหนดไว้ เช่น ให้หุ่นยนต์เต้น กระพริบไฟ โยนลูกบอล แสดงละคร หรือแม้แต่เล่นดนตรี โดยเด็กๆจะฝึกเขียนโค้ดไปตามภารกิจที่กำหนดไว้หรือจะสามารถออกแบบโปรแกรมของตัวเองก็ได้เช่นกัน

แดช หุ่นยนต์สอนเขียนโปรแกรม ต้อนรับ Thailand 4.0
เนื่องจากหลายๆโรงเรียนมองเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีที่อาจจะเข้ามามีบทบาทแทนมนุษย์ รวมถึงมีนักเขียนโปรแกรมที่ประสบความสำเร็จมากมายเกิดขึ้น

แดชจึงถูกนำมาใช้ในโรงเรียนประถมในหลากหลายประเทศมากกว่า 10,000 โรงเรียน เพื่อให้เด็กเข้าใจพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและปูพื้นฐานก่อนที่จะไปเรียนภาษาโปรแกรมอย่างเต็มรูปแบบ เช่น ภาษาซี ภาษาจาวา อีกทั้งยังสอนให้เด็กเข้าใจถึงการทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหาร่วมกัน

แดช หุ่นยนต์สอนเขียนโปรแกรม ต้อนรับ Thailand 4.0
การคิดเชิงตรรกะ และที่สำคัญยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในรูปแบบของ STEM ซึ่งประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นแนวคิดของการศึกษาที่ทุกโรงเรียนกำลังให้ความสนใจอย่างมาก

กลับขึ้นด้านบน