Facebook Twitter
gPlus 

แคสเปอร์สกี้ แลป ฉลองโครงการ Securing Smart Cities


ข่าวไอที เพิ่งจะผ่านพ้นสายตากันไปกับการเปิดตัวโครงการ "Securing Smart Cities" ความร่วมมือที่ไม่หวังผลกำไรระดับโลก เพื่อยกระดับความตื่นตัว ความรู้ ความเข้าใจ และมุ่งหวังแก้ปัญหาเพื่ออนาคตที่แข็งแกร่งด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ที่รุมเร้าเมืองอัจฉริยะ หนึ่งปีที่ผ่านมา โครงการได้เติบโตขยายตัวอย่างรวดเร็วถึงสามเท่า ให้การสนับสนุนชุมชนต่างๆ มากมาย จากผู้เชี่ยวชาญ 10 คนเป็น 30 จากทั่วโลกในปัจจุบัน นอกจากนี้ มีองค์กรที่ให้การสนับสนุนถึง 15 องค์กร


Securing Smart Cities
ในปีที่ผ่านมานั้น ผู้สนับสนุนโครงการ Securing Smart Cities ประสบความสำเร็จในการสร้างการรับรู้ปัญหาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ต่อเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) ได้จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ความรู้แก่หน่วยงานบริหารเมือง เกี่ยวกับเทคโนโลยี วิธีก้าวสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ อย่างถูกต้อง และวิธีการจัดการ หน่วยงานดูแลระบบความปลอดภัยของเมืองอัจฉริยะ รวมทั้งรายการวิจัยและประเมินผลในประเด็นต่างๆ อาทิ ประเด็นความปลอดภัยของเมืองที่ห้ามมองข้าม ปัญหาด้านการสอดส่องดูแลระบบเฝ้าระวัง และเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งช่องโหว่ที่อาจถูกโจมตี

ตัวแทนโครงการ "Securing Smart Cities" ก็ได้เข้าร่วมงานต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ให้รายละเอียดแก่หน่วยงานภาครัฐของอเมริกา ให้ความกระจ่างสถานภาพระบบความปลอดภัยของเมืองอัจฉริยะ ผู้ที่ให้การสนับสนุนยังได้ให้การช่วยเหลือ European Union Agency for Network ในการวิจัยจำนวน 2 ชิ้น ในหัวข้อด้านความปลอดภัยของระบบคมนาคมสาธารณะของเมืองอัจฉริยะ

ในอนาคต โครงการ "Securing Smart Cities" จะต้องเผยแพร่ความรู้ด้านประเด็นความปลอดภัยที่กระทบต่อเมืองอย่างต่อเนื่อง แบ่งปันความเชี่ยวชาญกับผู้มีหน้าที่ดูแลบริหารเมืองผ่านแหล่งข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันตัวและเรียนรู้ข้อมูลจากงานค้นคว้าวิจัยเฉพาะด้านที่มีมากมายเพื่อเมืองที่ปลอดภัยในอนาคต

การเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจนี้ เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเมืองอัจฉริยะที่ต้องมีระบบความปลอดภัยไซเบอร์ รูปแบบของเมืองนั้น มีความซับซ้อน เป็นอัจฉริยะและเชื่อมโยงใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้น แต่มักจะมองข้ามความสำคัญของความปลอดภัยไซเบอร์ ดังนั้น บทบาทโดดเด่นของโครงการ "Securing Smart Cities" จึงเป็นเรื่องของการให้ความรู้ผู้ที่มีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการดูแลเมือง เช่น หน่วยงานรัฐ เวนเดอร์ ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น ให้จะแจ้งถึงปัญหาด้านไซเบอร์ที่เราต้องเผชิญ และโซลูชั่นที่สามารถใช้เป็นตัวช่วยปราการป้องกันเมืองให้พ้นภัย

ซีซาร์ เซอร์รูโด คณะกรรมการ Securing Smart Cities และ CTO ของ IOActive ได้กล่าวไว้ว่า "โครงการ Securing Smart Cities เป็นความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่ริเริ่มขึ้นและมีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ ก่อนหน้านี้ แทบไม่มีใครเอ่ยถึงหัวข้อนี้กันเลย แต่ในปัจจุบันได้รับความสนใจจากสาธารณชนมากขึ้นจากหลายฝ่าย ที่ตระหนักความสำคัญของเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยไซเบอร์สำหรับเมืองอัจฉริยะ และได้เริ่มกระทำการสานต่อจากประเด็นต่างๆ ที่โครงการนี้ได้ริเริ่มขึ้น และยังมีประเด็นที่ต้องได้รับการกล่าวถึงอีกมาก ผลจากปีแรกนี้ เป็นกำลังใจที่ดีเยี่ยมสำหรับเราให้มุ่งมั่นอุทิศตนทำงานหนักเพื่อช่วยให้เมืองต่างๆ ทั่วโลกปลอดภัย และพลเมืองได้รับการป้องกันที่ดี"

โมฮัมมัด อะมิน ฮาสบินิ คณะกรรมการ Securing Smart Cities และผู้เชี่ยวชาญจากแคสเปอร์สกี้ แลป กล่าวว่า "เราได้เรียนรู้จากหนึ่งปีที่ผ่านมา คือ การวิจัยค้นคว้าในหัวข้อความปลอดภัยของเมืองอัจฉริยะเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยื่ง ชุมชนคนเมือง 'Securing Smart Cities' กำลังดำเนินความพยายามในการพัฒนาการงานวิจัยในทุกด้าน และยังมีที่ต้องทำอีกมากมาย ถึงกระนั้น หนึ่งปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จ เอกสารที่เผยแพร่ได้รับความสนใจจากผู้นำระดับโลก ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจด้านการวางผังเมือง และพัฒนานโยบายพัฒนาชุมชน เราหวังว่าปีต่อๆ ไปจากนี้ก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จและความร่วมมือเพิ่มขึ้นอีกเช่นกัน"

หากคุณต้องการร่วมด้วยช่วยส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สามารถติดต่อเราได้ที่: contact@securingsmartcities.org

กลับขึ้นด้านบน